W kręgu języka i kultury

55,00

W KRĘGU

JĘZYKA I KULTURY

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Hanna Mijas

Kielce 2020

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: B5 (166 x 235)

Oprawa: miękka ze skrzydełkami, klejona, folia błysk

Objętość: 384 strony

ISBN 978-83-60777-89-3

ISBN 978-83-7133-909-7

****

Opis

W KRĘGU JĘZYKA I KULTURY

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Hanna Mijas

Kielce 2020

####

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

Publikacja, którą oddajemy w ręce czytelników, przedstawia przegląd badań prowadzonych przez językoznawców i literaturoznawców zajmujących się różnorodnymi aspektami relacji zachodzących między językiem a kulturą. Jest to zbiór artykułów potwierdzających nie tylko szerokie spektrum zainteresowań autorów, ale także ukazujących wielość realizowanych koncepcji badawczych i wagę interdyscyplinarności w myśleniu o dwóch, ściśle łączących się fenomenach: języka i kultury. (…)

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

dr Hanna Mijas

####

SPIS TREŚCI:

 • Profesor dr hab. MICHAŁ JAWORSKI (4 IX 1921 – 6 IX 1996) – Elżbieta Koniusz
 • Wstęp

JĘZYK I KULTURA

 1. Joanna Szadura – Domowe ognisko – szkic językowo-kulturowy
 2. Marek Ruszkowski – O projekcie Słownika nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego
 3. Andrzej Kominek – Metonimiczne postrzeganie rzeczywistości w języku osób z autyzmem
 4. Urszula Niekra, Danuta Grzesiak-Witek – Językowy obraz świata osób z zaburzeniami mowy o typie afazji
 5. Joanna Kowalczyk – Rodzaje komunikatów w oficjalnej sferze prawnej – refleksje typologiczne
 6. Marta Kwaśniewska – Climate – a value or anti-value? An analysis of climate connotations in Polish and English newspaper headlines (Klimat – wartość czy antywartość? Analiza konotacji klimatycznych w polskich i angielskich nagłówkach prasowych)
 7. Małgorzata Słowik – Perswazyjna gra wartościami – rola kontekstu w exposé na przykładzie programowego wystąpienia Beaty Szydło
 8. Ewa Boksa – Milczenie jako działanie komunikacyjne
 9. Dorota Gonigroszek – Językowe sposoby wyrażenia bólu migrenowego
 10. Agnieszka Rosińska-Mamej, Dorota Połowniak-Wawrzonek Na serio i w żartach – Ty…, W rozmowach i mediach – Ty. Funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie wybranych frazeologizmów i skrzydlatych słów pochodzących z piosenek Agnieszki Osieckiej
 11. Dorota Połowniak-Wawrzonek, Agnieszka Rosińska-Mamej – Frazeologizmy i skrzydlate słowa powstałe wskutek oddziaływania filmu oraz ich modyfikacje (na wybranych przykładach)
 12. Piotr Raczyński – Humor karnawałowy Facebooka. Konteksty językowo-kulturowe
 13. Anna Wileczek – Język cyfrowych „interfejsów kulturowych”. Konteksty młodzieżowe

JĘZYK I LITERATURA

 1. Aleksandra Kasprzyk – Kreacja językowa pojęcia „pamięć” w powieściach Wiesława Myśliwskiego (podsumowanie badań)
 2. Magdalena Płusa – Co się kryje pod nazwą kureń w powieści Puszcza Józefa Weyssenhoffa?
 3. Katarzyna Ostrowska – Styl współczesnego polskiego reportażu na podstawie tekstu Mateusza Janiszewskiego Dom nad rzeką Loes
 4. Katarzyna Chmielewska – Grając (w) rap. O tekstach Łony, czyli Adama Zielińskiego
 5. Ewa Wiśniewska – Holy war for a whole new world. The perception of religious intolerance and reforms in George R. R. Martin’s A Song of Ice and Fire (Święta wojna o nowy ład. Nietolerancja religijna i próby reform w sadze Pieśń lodu i ognia George’a R. R. Martina)
 6. Joanna Senderska – Funkcje nazw osobowych w cyklu powieści George’a R. R. Martina Pieśń lodu i ognia
 7. Anna Gilarek – Climate fiction – the realism of the Anthropocene and a cognitive exercise in imagination (Fikcja klimatyczna – realizm doby Antropocenu i forma kognitywnego treningu wyobraźni)

JĘZYK I DYDAKTYKA

 1. Anna Bąk-Średnicka – Metoda systematycznego przeglądu literatury w badaniach edukacyjnych na przykładzie studiów dotyczących praktyki nauczycielskiej
 2. Aleksandra Matysiak – Acquiring English in its naturalistic context: a case of Polish immigrants to Wales (Przyswajanie języka angielskiego w kontekście naturalnym na przykładzie polskich imigrantów w Walii)
 3. Aleksandra Matysiak, Julita Woźniak – Acculturation strategy and its influence on overall success in SLA: an exploratory study (Strategia akulturacji i jej wpływ na naukę języka) obcego
 4. Renata Kinga Abramczyk – Bilingualität – (k)eine Chance für Individuum und Gesellschaft (Dwujęzyczność – (nie)szansą dla jednostki i społeczeństwa)
 5. Hans Giessen – Zur Funktion einer idiomatischen Wendung (O funkcji pewnego frazeologizmu)

JĘZYK I PRZEKŁAD

 1. Danuta Mucha – Koncepcja słowa w interpretacji pisarzy latynoamerykańskich
 2. Bartosz Sowiński – Notes on Elizabeth Bishop’s “The Fish” and its Polish Translations (Uwagi o wierszu „The Fish” Elizabeth Bishop i jego polskich przekładach)
 3. Hanna Mijas – Songs in Films – Django Unchained and its Musical Translation (Piosenki w filmach – Django Unchained i jego muzyczne tłumaczenie)

VARIA

 1. Beata Głowińska – ‚Neue‘ Kultur in Neuausgaben ausgewählter Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache („Nowa” kultura w nowych wydaniach wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego)
 2. Łukasz Stolarski – Effects of different acoustic measurement settings on the automatic placement of vowels in the IPA Cardinal Vowel Diagram (Wpływ różnych ustawień pomiarów akustycznych na automatyczne umiejscawianie samogłosek w Diagramie Samogłoskowym IPA)

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zofia Bilut-Hompliewicz
 • dr hab. Jolanta Bujak-Lechowicz
 • prof. dr hab. Joanna Durczak
 • prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak
 • dr hab. Andrzej Feret
 • dr hab. Dorota Filar prof. UMCS
 • dr Anna Guzy
 • dr hab. Ireneusz Kida prof. UŚ
 • dr hab. Konrad Klimkowski prof. KUL
 • prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • dr hab. Jarosław Liberek prof. UAM
 • dr hab. Alina Maciejewska prof. UPH w Siedlcach
 • dr hab. Elżbieta Michow
 • dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
 • dr Maria Stec
 • dr hab. Tatiana Stepnowska prof. UŁ
 • prof. dr hab. Anna Tyrpa
 • dr hab. Ewa Waniek-Klimczak prof. UŁ
 • prof. dr hab. Andrzej Wicher
 • dr hab. Iwona Witczak-Plisiecka prof. UŁ

Redakcja językowa i korekta:

 • Iwona Gądek

Projekt okładki:

 • Wiktoria Sobczyk

Redakcja techniczna:

 • Agnieszka Dolecka

Druk i oprawa:

####