Studia Kieleckie nr 16

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/16

Zeszyt Pedagogiczno-Psychologiczny

Redakcja Naukowa: Julian Bazański

KWARTALNIK 1977

Wydawca:

***

Format: B5 (167 x 227)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 109 stron

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/16

Z WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PEDEUTOLOGII

Redakcja Naukowa: Julian Bazański

Kielce 1977

###

Przedstawiony Czytelnikom kolejny numer „Studiów Kieleckich” poświęcony jest rozwijającej się subdyscyplinie pedagogiki zwanej pedeutologią, która zajmuję się całokształtem spraw dotyczących nauczyciela, a szczególnie jego osobowością, organizacją i warunkami pracy i życia oraz kształcenia. (…)

dr Julian Bazański

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Julian Bazański

I. ARTYKUŁY

 1. Genowefa Dąbrowska, Zofia Radomska – Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekunów organizacji szkolnych (relacja z zadań)
 2. Witold Dobrołowicz – Przyczynek do problemu funkcjonowania wiadomości psychologicznych nauczycieli (na przykładzie uwagi)
 3. Barbara Niedośpiał – Pedagogiczne uwarunkowania skuteczności nauczania w świetle opinii kadry kierowniczej
 4. Andrzej Pfeiffer – System informacyjny szkoły

II. KOMUNIKATY

 1. Julian Bazański – Rola Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli
 2. Julian Bazański, Urszula Twarowska – Rola Studium Pedagogicznego w przygotowaniu nauczycieli szkół zawodowych do pracy dydaktycznej i wychowawczej
 3. Wanda Krawczyk – Problemy pedagogicznego dokształcania czynnych nauczycielek przedszkoli
 4. Kazimiera Pacławska – Rola praktyk pedagogicznych w kształceniu kandydatów na pedagogów szkolnych
 5. Elżbieta Różańska – Nowoczesny nauczyciel – to nowoczesna szkoła

III. SYLWETKI

 1. KAZIMIERZ JEŻEWSKI (1880-1948) – Józef Krasuski
 2. Doktor STANISŁAW JARSCHINA (1905-1959) – Zofia Żakowa

IV. RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Edmund Staszyński: Teoretyczne i ideologiczne podstawy socjalistycznego wychowania, Kielce 1975, WSP, ss. 229 – Wanda Krawczyk
 2. Nauka własna studenta, pod red. Jana Zborowskiego, Warszawa 1976, PWN, ss. 382 – Stefan Rot
 3. Witold Dobrołowicz: Elementy psychologii uczenia się i nauczania (w świetle teorii czynności i informacji), Kielce 1976, WSP, ss. 170 – Maria Synowiec-Buglewicz
 4. Witold Dobrołowicz: Badania nad recepcją informacji (ze szczególnym uwzględnieniem problemów uwagi), Kielce 1977, WSP, ss. 160 – Irena Pufal

V. KRONIKA

 • Zasady przygotowania maszynopisów prac dla wydawnictw KTN

###

Zeszyt przygotowała Sekcja Pedagogiczno-Psychologiczna

Redaktor naukowy:

 • dr Julian Bazański

Adiustacja i korekta:

 • Marzena Maćkowska

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna. WSP Kielce (nakład 300 + 30 egz.)

###