• STUDIA KIELECKIE

  SERIA FILOLOGICZNA

  NR 1

  Redakcja naukowa: Jan Pacławski

  Kielce 1997

  Wydawca:

    Format: B5 (168 x 237) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 101 stron
 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA FILOLOGICZNA

  NR 4

  Redakcja naukowa: Jan Pacławski

  Kielce 2003

  Wydawca:

   

    Format: B5 (169 x 239) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 150 stron
 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA FILOLOGICZNA

  NR 5

  Redakcja naukowa: Iwona Gralak, Jan Pacławski

  Kielce 2005

  Wydawca:

  Format: B5 (170 x 239) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 151 stron
 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

  NR 3

  Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

  Kielce 1998

  ***

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ***

  Format: B5 (170 x 240) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 111 stron

  ISSN 1429-0650

  ***

 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA HISTORYCZNA

  NR 3

  Redakcja naukowa: Stanisław Wiech

  Kielce 1998

  Wydawca:

    Format: B5 (169 x 239) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 131 stron
 • ARTYKUŁY

  1. Jolanta Rysińska, Hanna Stępkowska - Ocena aktywności aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi kurcząt po ich obciążeniu egzogenną glukozą
  2. Hanna Stępkowska, Jolanta Rysińska - Aktywność aminotransferaz w surowicy krwi kurcząt różnych ras po ich obciążeniu egzogenną glukozą
  3. Barbara Bojczuk, Henryk Bojczuk - Poziom potasu we krwi owiec
  4. Ewa Pierzycka-Wilczewska - Zmiany aktywności fosfatazy zasadowej i ceruloplazminy w tkankach kurcząt różnorasowych po obciążeniu glukozą
  5. Teodora Król, Marian Szmidt, Anna Lankoff - Wpływ retinolu i roaccutanu na zmiany biochemiczne i morfologiczne w hepatocytach wątroby myszy
  6. Małgorzata Sylwestrzak-Wiatrowska - Zmienność subfrakcji histonu H1 erytrocytów różnych odmian przepiórki japońskiej
  7. Elżbieta Stachurska, Barbara Sylwestrzak, Marianna Skalska, Urszula Staszewska - Wartość biologiczna nasion ślazówki turyngskiej Lavatera thuringiaca
  8. Barbara Sylwestrzak, Elżbieta Stachurska, Marianna Skalska - Charakterystyka kolekcji jednorocznych gatunków lucerny
  9. Barbara Sylwestrzak, Zygmunt Staszewski - Wzrost i rozwój linii barwinka różowego Catharanthus roseus (L) G. Don w warunkach szklarniowych
  10. Maria Bertman - Nowe stanowisko Hedruris androphora Nitzsch, 1821 (Nematoda, Hedruridae) w województwie kieleckim
  11. Maria Bertman - Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) (Nematoda Oxyuridae) u traszek (Triturus vulgaris L., T. cristatus i T. alpestris)
  12. Barbara Ichniowska-Korpula - Cykl życiowy i pionowy zasięg występowania płazów (Amphibia) obszaru Łysogór Krainy Gór Świętokrzyskich
  13. Anna Chruszcz - Otwornice mioceńskie (Baden) z profilu wiertniczego w Cetyni i Husowie (Przedgórze Karpat)
  14. Zofia Mężyk - Przyczynek do znajomości biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w lasach strefy podmiejskiej Kielc
  15. Krzysztof Werstak - Wpływ temperatury powietrza na wyniki hodowli wybranych gatunków złotooków (Chrysopidae, Neuroptera)
  16. Joanna Pająk, Irena Wiąckowska - Przyczynek do poznania fauny pryzm kamiennych na miedzach pól kieleckich
  17. Andrzej Borkowski - Biologia i ekologia owadów z rodziny Scolytidae zasiedlających drzewa iglaste w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
  18. Joanna Ślusarczyk - Badania nad kompleksem pasożytów mszyc (Hymenoptera: Aphidiidae) żerujących na sośnie
 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

  NUMER 4

  Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

  Kielce 2000

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  &

  INSTYTUT GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

  ****

  Format: B5 (169 x 238) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 161 stron

  ISSN 1429-0650

  ****

 • Andrzej Będziński

  SCHYŁKOWY OKRES

  RĘKODZIELNICZEJ PRODUKCJI PAPIERU

  MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

  Kielce 1986

  ***

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ***

  Format: A5 (145 x 205) Oprawa: miękka, szyta (format broszury), mat Objętość: 176 stron

  ***

 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA HISTORYCZNA

  NR 4

  Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

  Kielce 2004

  Wydawcy:

   

  INSTYTUT HISTORII

  AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

    Format: B5 (170 x 240) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 197 stron
 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 1/81

  Zeszyt Filologiczny

  Redakcja Naukowa: Maria Garbaczowa, Jan Pacławski

  KWARTALNIK 1994

  Wydawca:

    Format: B5 (165 x 232) Oprawa: miękka, klejona, matowa Objętość: 104 strony
 • KIELECKIE

  TOWARZYSTWO

  NAUKOWE

  1957-1998

  Redakcja naukowa: Adam Massalski

  Kielce 1998

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (167 x 238) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 163 strony

  ISBN 83-86006-83-4

  ****

 • STUDIA

  KIELECKIE

  SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

  NR 2

  Redakcja naukowa: Danuta Adamczyk

  Kielce 2002

  Wydawca:

  Format: B5 (170 x 237) Oprawa: miękka, klejona Objętość: 169 stron