Uroczystość nadania imienia Profesora Wacława Różańskiego Mostowi Herbskiemu w Kielcach

15,00

UROCZYSTOŚĆ NADANIA

IMIENIA PROFESORA

WACŁAWA RÓŻAŃSKIEGO

MOSTOWI HERBSKIEMU W KIELCACH

Redakcja naukowa: Iwona Marynowska-Gruszka, Andrzej Rembalski

Kielce 2022

****

Wydawcy:

Towarzystwo Przyjaciół Kielc

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 60 stron, papier kreda, 32 fotografie i ilustracje

****

Opis

UROCZYSTOŚĆ NADANIA

IMIENIA PROFESORA

WACŁAWA RÓŻAŃSKIEGO

MOSTOWI HERBSKIEMU W KIELCACH

Redakcja naukowa: Iwona Marynowska-Gruszka, Andrzej Rembalski

Kielce 2022

####

Niniejsze wydawnictwo poświęcone jest wybitnemu uczonemu, patriocie – Profesorowi Wacławowi Różańskiemu, który w Kielcach przy ulicy Granicznej 1 spędził lata dziecięce i młodzieńcze. Z ponad osiemdziesięciu lat, które przeżył, w dzielnicy za torami na kieleckich Herbach mieszkał z przerwami ćwierć wieku. Uroczystość nadania imienia prof. W. Różańskiego Mostowi Herbskiemu odbyła się 28 września 2021 roku w dzień imienin Profesora i wówczas dr inż. Ireneusz Suliga przypomniał jego słowa, które zostały potraktowane jak kielecki testament uczonego: „Niech nikt nie waży się podnieść ręki na te zabytki, na te relikty, które pozostały na ziemi świętokrzyskiej”. (…)

Iwona Marynowska-Gruszka

dr Andrzej Rembalski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Iwona Marynowska-Gruszka, Andrzej Rembalski
 • Zbigniew J. Wójcik – Działalność naukowa Profesora Wacława Różańskiego
 • Andrzej Rembalski – Działalność Profesora Wacława Różańskiego w społecznym ruchu naukowym
 • Andrzej Rembalski, Zbigniew J. Wójcik – Materiały do bibliografii prof. Wacława Różańskiego
 • Krzysztof Myśliński – Z dziejów Mostu Herbskiego w Kielcach
 • Iwona Marynowska-Gruszka – Przebieg uroczystości 28 września 2021
 • Józef Grabowski – Wystąpienie rzecznika Koła Terenowego nr 76 Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim im. prof. dr. inż. Wacława Różańskiego
 • Agnieszka Kopia – Wystąpienie w imieniu władz Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
 • Ireneusz Suliga – Wystąpienie w imieniu wychowanków i przyjaciół Profesora
 • Adam Massalski – Wystąpienie w imieniu środowiska naukowego Kielc
 • Bożena Szczypiór – Wystąpienie w imieniu władz samorządowych miasta Kielce
 • Wojciech Różański – Wystąpienie w imieniu rodziny
 • Janusz Komorowski – Most Herbski im. Profesora Wacława Różańskiego – uroczystość nadania imienia – 28.09.2021
 • Zdjęcia z uroczystości nadania imienia Profesora Wacława Różańskiego Mostowi Herbskiemu w Kielcach 28 września 2021 r.

####

Redakcja:

 • Iwona Marynowska-Gruszka
 • Andrzej Rembalski

Zdjęcia:

 • Jerzy Pabian
 • Danuta Rembalska
 • zbiory Koła Terenowego Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. prof. dr. inż. Wacława Różańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (AGH im. S. Staszica w Krakowie)
 • dr hab. prof. UJK w Kielcach Szymon Orzechowski
 • dr Jan Główka (Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie)
 • dr Paweł Wolańczyk (Muzeum Historii Kielc w Kielcach)

Redakcja techniczna:

 • Anna Drzewiecka

####