• PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  2

  SERIA II

  Redakcja naukowa: Iwona Gralak, Jan Pacławski

  Kielce 2005

  ****

  Wydawcy:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  &

  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  ****

  Format: A5 (145 x 205) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 297 stron

  ****

  ISBN 83-86006-92-7

  ****

 • Tomasz Domański

  POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE

  DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ

  W LATACH 1864-1914

  Kielce 2008

  ****

  Wydawcy:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  &

  Wydawnictwo "Jedność"

  ****

  Format: B5 (165 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 406 stron

  ****

  ISBN 978-83-7442-844-6

  ISBN 978-83-60777-13-8

  ****

 • Jolanta Kępa-Mętrak

  PRASA SAMORZĄDOWA

  W POLSKIM SYSTEMIE MEDIALNYM

  Kielce 2015

  ****

  Wydawcy:

  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (164 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 347 stron

  ISBN 978-83-7133-636-2

  ISBN 978-83-60777-58-9

   ****

 • PROBLEMY OCHRONY

  PRZESTRZENI DOLIN RZECZNYCH

  SILNICY I SUFRAGAŃCA

  Redakcja naukowa: Elżbieta Kupczyk

  Kielce 1998

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (190 x 255) Oprawa: miękka, bindowana, laminowana Objętość: 109 stron + rozkładana mapa

  ****

  ISBN 83-86-006-24-2

  ****

 • Stefan Żeromski

  PUSZCZA JODŁOWA

  Kielce 1989

  ****

  Wydawca:

  Wydawnictwo "Dom Książki"

  ****

  Format: A5 (147 x 204) Oprawa: miękka, mat, zeszyt Objętość: 48 stron

  ****

  ISBN 83-7048-010-1

  ****

 • RAPORT

  O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

  W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

  DO ROKU 1990

  TOM I

  Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

  Kraków - Kielce 1979

  ****

  Wydawcy:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (169 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia mat Objętość: 168 stron

  ****

 • RAPORT

  O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

  W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

  DO ROKU 1990

  TOM II

  Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

  Kraków - Kielce 1979

  ****

  Wydawcy:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (169 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia mat Objętość: 80 stron

  ****

 • Adam Jarubas

  REALIZACJA POLITYKI REGIONALNEJ

  NA PRZYKŁADZIE

  WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  W LATACH 2004-2013

  STUDIUM POLITOLOGICZNE

  Kielce 2021

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (170 x 242) Oprawa: twarda, szyta, folia mat z elementami lakierowanymi Objętość: 400 stron

  ****

  ISBN 978-83-60777-94-7

  ****

 •  

  Aleksandra Lubczyńska

  REGIONALIZM KIELECKI

  W LATACH 1918-1939

  Kielce 2008

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 [165 x 235] Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 383 strony

  ****

  ISBN 978-83-60777-08-4

  ****

 • ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

  NR 11

  PRACE HUMANISTYCZNE

  Redakcja naukowa: Maria Szyszkowska, Jan Pacławski

  Warszawa - Kraków 1984

  ***

  Wydawcy:

  PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

  ***

  Format: B5 (167 x 236) Oprawa: miękka, klejona, folia mat Objętość: 227 stron

  ISBN 83-01-05443-3

  ISSN 0485-3261

  ***

 • ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

  NR 21

  (TOM HUMANISTYCZNY)

  Redakcja naukowa: Wiesław Caban, Jan Pacławski

  Kielce 1994

  Wydawcy:

  POLSKA AKADEMIA NAUK

  ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  Format: B5 (171 x 244) Oprawa: miękka, klejona, matowa Objętość: 175 stron
 • ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

  SERIA A - NAUKI HUMANISTYCZNE

  NR 24

  Redakcja naukowa: Waldemar Dutkiewicz, Irena Pufal-Struzik

  Kielce 1997

  Wydawcy:

  &

  ***

  Format: B5 (169 x 239) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 110 stron

  ISSN 0485-3261

  ***