• STUDIA

  KIELECKIE

  NR 4/72

  Zeszyt Chemiczny

  Redakcja Naukowa: Zygmunt Dziewięcki

  KWARTALNIK 1991

  Wydawca:

  ***

  Format: B5 (165 x 237) Oprawa: miękka, klejona, mat Objętość: 166 stron

  ISSN 0137-4354

 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 1/73

  Zeszyt Filozoficzno-Politologiczny

  Redakcja Naukowa: Ryszard M. Czarny, Andrzej Bednarz

  KWARTALNIK 1992

  Wydawca:

  Format: B5 (162 x 234) Oprawa: miękka, klejona, mat Objętość: 139 stron
 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 2/74

  Zeszyt Historyczny

  Redakcja Naukowa: Mieczysław Adamczyk

  KWARTALNIK 1992

  Wydawca:

    Format: B5 (163 x 234) Oprawa: miękka, klejona, matowa Objętość: 174 strony
 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 1/77

  Zeszyt Biologiczny

  Redakcja Naukowa: Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

  KWARTALNIK 1993

  Wydawca:

    Format: B5 (166 x 235) Oprawa: miękka, klejona, matowa Objętość: 121 stron (+ 2 wkładki z 1 mapą i 10 czarno-białymi zdjęciami na 6 stronach)
 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 1/81

  Zeszyt Filologiczny

  Redakcja Naukowa: Maria Garbaczowa, Jan Pacławski

  KWARTALNIK 1994

  Wydawca:

    Format: B5 (165 x 232) Oprawa: miękka, klejona, matowa Objętość: 104 strony
 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 2/82

  Zeszyt Bibliologiczny

  Redakcja Naukowa: Danuta Adamczyk, Mieczysław Adamczyk

  KWARTALNIK 1994

  Wydawca:

    Format: B5 (169 x 238) Oprawa: miękka, klejona, matowa Objętość: 115 stron
 • ARTYKUŁY

  1. Jolanta Rysińska, Hanna Stępkowska - Ocena aktywności aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi kurcząt po ich obciążeniu egzogenną glukozą
  2. Hanna Stępkowska, Jolanta Rysińska - Aktywność aminotransferaz w surowicy krwi kurcząt różnych ras po ich obciążeniu egzogenną glukozą
  3. Barbara Bojczuk, Henryk Bojczuk - Poziom potasu we krwi owiec
  4. Ewa Pierzycka-Wilczewska - Zmiany aktywności fosfatazy zasadowej i ceruloplazminy w tkankach kurcząt różnorasowych po obciążeniu glukozą
  5. Teodora Król, Marian Szmidt, Anna Lankoff - Wpływ retinolu i roaccutanu na zmiany biochemiczne i morfologiczne w hepatocytach wątroby myszy
  6. Małgorzata Sylwestrzak-Wiatrowska - Zmienność subfrakcji histonu H1 erytrocytów różnych odmian przepiórki japońskiej
  7. Elżbieta Stachurska, Barbara Sylwestrzak, Marianna Skalska, Urszula Staszewska - Wartość biologiczna nasion ślazówki turyngskiej Lavatera thuringiaca
  8. Barbara Sylwestrzak, Elżbieta Stachurska, Marianna Skalska - Charakterystyka kolekcji jednorocznych gatunków lucerny
  9. Barbara Sylwestrzak, Zygmunt Staszewski - Wzrost i rozwój linii barwinka różowego Catharanthus roseus (L) G. Don w warunkach szklarniowych
  10. Maria Bertman - Nowe stanowisko Hedruris androphora Nitzsch, 1821 (Nematoda, Hedruridae) w województwie kieleckim
  11. Maria Bertman - Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) (Nematoda Oxyuridae) u traszek (Triturus vulgaris L., T. cristatus i T. alpestris)
  12. Barbara Ichniowska-Korpula - Cykl życiowy i pionowy zasięg występowania płazów (Amphibia) obszaru Łysogór Krainy Gór Świętokrzyskich
  13. Anna Chruszcz - Otwornice mioceńskie (Baden) z profilu wiertniczego w Cetyni i Husowie (Przedgórze Karpat)
  14. Zofia Mężyk - Przyczynek do znajomości biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w lasach strefy podmiejskiej Kielc
  15. Krzysztof Werstak - Wpływ temperatury powietrza na wyniki hodowli wybranych gatunków złotooków (Chrysopidae, Neuroptera)
  16. Joanna Pająk, Irena Wiąckowska - Przyczynek do poznania fauny pryzm kamiennych na miedzach pól kieleckich
  17. Andrzej Borkowski - Biologia i ekologia owadów z rodziny Scolytidae zasiedlających drzewa iglaste w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
  18. Joanna Ślusarczyk - Badania nad kompleksem pasożytów mszyc (Hymenoptera: Aphidiidae) żerujących na sośnie
 • STUDIA

  KIELECKIE

  NR 1/9

  Zeszyt wydany z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Staszica

  Redakcja Naukowa: Jan Pacławski

  KWARTALNIK 1976

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ***

  Format: B5 (168 x 231) Oprawa: miękka, klejona, mat Objętość: 100 stron

  ***

 • STUDIA

  MUZEALNO-HISTORYCZNE

  2009

  TOM I

  Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa, Leszek Bukowski

  Kielce 2009

  Wydawcy:

  &

  ***

  Format: B5 (170 x 240) Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat Objętość: 478 stron

  ISSN 2080-2420

  ***

 • STUDIA

  MUZEALNO-HISTORYCZNE

  2010

  TOM II

  Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

  Kielce 2010

  Wydawca:

  ***

  Format: B5 (172 x 240) Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat Objętość: 279 stron, papier kreda

  ISSN 2080-2420

  ***

 • STUDIA

  MUZEALNO-HISTORYCZNE

  2012

  TOM IV

  Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

  Kielce 2012

  Wydawca:

  ***

  Format: B5 (170 x 246) Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat Objętość: 284 strony, papier kreda

  ISSN 2080-2420

  ***

 • STUDIA

  MUZEALNO-HISTORYCZNE

  2017

  TOM IX

  Redakcja naukowa: Jan Główka, Krzysztof Myśliński, Marcin Kolasa

  Kielce 2017

  Wydawca:

  ***

  Format: B5 (170 x 240) Oprawa: oprawa twarda, szyta, folia mat Objętość: 230 stron

  ISSN 2080-2420

  ***