• KIELCE PRZEZ STULECIA

  Redakcja naukowa: Jan Leszek Adamczyk, Jan Główka, Stanisław Meducki, Marta Samek, Jerzy Szczepański, Stanisław Żak

  Kielce 2014

  ****

  Wydawcy:

  Muzeum Historii Kielc

  &

  Wydawnictwo Jedność

  ****

  Format: A4 (250 x 345) Oprawa: twarda, szyta Objętość: 735 stron, papier kreda

  ****

  ISBN 978-83-932388-6-6 (MHKi)

  ISBN 978-83-7660-515-9 (Jedność)

  ****

 • RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W AKTACH

  DYREKCJI UBEZPIECZEŃ. KIELCE - CZ. 3

  Opracował: Krzysztof Myśliński

  ****

  ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

  Seria Nowa

  Zeszyt 13

  Kielce 2021

  ****

  Wydawca:

  Muzeum Historii Kielc

  ****

  Format: kwadrat (220 x 220) Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt Objętość: 28 stron z 31 ilustracjami

  ****

  ISBN 978-83-63477-38-7

  ****

 • RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W AKTACH

  DYREKCJI UBEZPIECZEŃ. KIELCE - CZ. 2

  Opracował: Krzysztof Myśliński

  ****

  ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

  Seria Nowa

  Zeszyt 12

  Kielce 2020

  ****

  Wydawca:

  Muzeum Historii Kielc

  ****

  Format: kwadrat (220 x 220) Oprawa: miękka, folia mat, zeszyt Objętość: 41 stron z 56 ilustracjami

  ****

  ISBN 978-83-63477-30-1

  ****

 • SPACER PO CHĘCINACH

  (SPOTKANIE PIERWSZE)

  Oprowadza: Dariusz Kalina

  Chęciny - Kielce 2008

  ****

  Wydawca:

  Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

  &

  Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Chęciny

  ****

  Format: A5 (147 x 205) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 104 strony

  ****

  ISBN 978-83-926615-5-9

  ****

 • Jerzy Krzewicki

  ZACHOWANIE SIĘ STĘŻEŃ JONÓW Mg2+ I Ca2+

  WE KRWI I W ŻÓŁCI U CHORYCH

  PO PRZEBYCIU OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

  Kielce 1995

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: A4 (205 x 295) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 55 stron

  ****

  ISBN 83-86006-80-3

  ****

 • Czesław Rzepa

  WPŁYW DENUDACJI

  NA CHEMIZM WÓD

  W ZLEWNI CZARNEJ NIDY

  W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

  Kielce 1992

  ****

  WYDAWCA:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: A5 (143 x 204) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 100 stron

  ****

  ISBN 83-900145-5-6

  ****

 • II

  DEKADA LITERATURY KIELECKIEJ

  (materiały z sesji)

  Redakcja naukowa: Jan Pacławski

  Kielce 1979

  ****

  Wydawcy:

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (163 x 236) Oprawa: miękka, klejona, tekturowa Objętość: 134 strony

  ****

 • Mieczysław Piechnik

  SYTUACJA I POTRZEBY

  MIESZKANIOWE

  W REGIONIE KIELECKIM

  W LATACH POWOJENNYCH

  Kielce 1981

  ****

  WYDAWCA:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (167 x 239) Oprawa: miękka, klejona, tekturowa Objętość: 189 stron

  ****

   
 • RAPORT

  O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

  W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

  DO ROKU 1990

  TOM II

  Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

  Kraków - Kielce 1979

  ****

  Wydawcy:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (169 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia mat Objętość: 80 stron

  ****

 • DZIEDZICTWO KULTUROWE BODZENTYNA

  Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

  Kielce 2021

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (172 x 242) Oprawa: twarda, szyta, folia błysk Objętość: 339 stron, papier kreda, 124 kolorowe ilustracje

  ****

  ISBN 978-83-60777-92-3

  ****

 • RAPORT

  O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

  W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

  DO ROKU 1990

  TOM I

  Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

  Kraków - Kielce 1979

  ****

  Wydawcy:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (169 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia mat Objętość: 168 stron

  ****

 • ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

  SERIA C

  NAUKI SPOŁECZNE

  NR 2

  ŚWIAT WARTOŚCI

  Redakcja naukowa: Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka

  Kielce 2021

  ****

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ****

  Format: B5 (165 x 235) Oprawa:  miękka, klejona, folia błysk Objętość: 155 stron

  ****

  ISSN 2545-3505

  ISBN 978-83-60777-97-8

  ****