• STUDIA KIELECKIE

  SERIA FILOLOGICZNA

  NR 6

  Redakcja naukowa: Jan Pacławski, Iwona Gralak

  Kielce 2007

  ***

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ***

  Format: B5 (170 x 240) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 136 stron

  ISSN 1429-8619

  ***

 • MONITORING

  ŚRODOWISKA

  PRZYRODNICZEGO

  NR 17

  Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

  Kielce 2015

  ***

  Wydawca:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  Patronat:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  ***

  Format: A4 (210 x 295) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 108 stron w tym osiem stron wkładki na papierze kreda z ilustracjami kolorowymi

  Monitoring Środowiska Przyrodniczego

  ISSN 1734-6762

  ISBN 978-83-60777-54-1

  ***

 • STUDIA KIELECKIE

  SERIA HISTORYCZNA

  NR 5

  Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

  Kielce 2006

  ***

  Wydawcy:

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  &

  Akademia Świętokrzyska

  ***

  Format: B5 (170 x 240) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 128 stron

  ISSN 1429-0642

  STUDIA KIELECKIE SERIA HISTORYCZNA

  ***

 • ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

  SERIA B - NAUKI PRZYRODNICZE

  NR 36

  Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

  Kielce 2015

  ***

  Wydawca:

  ***

  Patronat:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  ***

  Format: B5 (160 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 169 stron + 6 stron wkładki na papierze kreda z rycinami i zdjęciami w kolorze

  ISSN 1427-5929

  www.rocznikswietokrzyski.pl

 • PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  9

  SERIA I

  Redakcja naukowa: Jan Pacławski

  Kielce 2000

  ***

  Wydawca:

  &

  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  ***

  Format: A5 (145 x 205) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 192 strony

  ISBN 83-86006-42-0

  ***

 • Stefan Józef Pastuszka

  AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

  NA WSI POLSKIEJ

  1918-1939

  Kielce 1994

  ***

  Wydawca:

  ***

  Format: B5 (165 x 235) Oprawa: miękka, klejona, folia błysk Objętość: 190 stron + wkładka 8 stron papier kreda z 12 fotografiami

  ISBN 83-86006-40-4

  ***

 • O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO

  W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

  III

  Redakcja naukowa: Jan Pacławski i Andrzej Dąbrowski

  Kielce 2012

  ***

  Wydawcy:

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  &

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

  &

  Kieleckie Towarzystwo Naukowe

  ***

  Format: A5 (145 x 210) Oprawa: miękka, klejona, folia mat Objętość: 170 stron

  ISBN 978-83-7133-514-3

  ISBN 978-83-60108-76-5

  ***

 • Zenon Guldon, Karol Krzystanek

  KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

  1957-1987

  30 LAT

  KIELECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

  W SŁUŻBIE REGIONU

  Kielce 1988

  ***

  Wydawca:

  ***

  Format: B5 (170 x 235) Oprawa: miękka, klejona, mat Objętość: 106 stron (w tym 12 ilustracji i 21 zdjęć czarno-białych)

  ***

 • ARTYKUŁY

  1. Jolanta Rysińska, Hanna Stępkowska - Ocena aktywności aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi kurcząt po ich obciążeniu egzogenną glukozą
  2. Hanna Stępkowska, Jolanta Rysińska - Aktywność aminotransferaz w surowicy krwi kurcząt różnych ras po ich obciążeniu egzogenną glukozą
  3. Barbara Bojczuk, Henryk Bojczuk - Poziom potasu we krwi owiec
  4. Ewa Pierzycka-Wilczewska - Zmiany aktywności fosfatazy zasadowej i ceruloplazminy w tkankach kurcząt różnorasowych po obciążeniu glukozą
  5. Teodora Król, Marian Szmidt, Anna Lankoff - Wpływ retinolu i roaccutanu na zmiany biochemiczne i morfologiczne w hepatocytach wątroby myszy
  6. Małgorzata Sylwestrzak-Wiatrowska - Zmienność subfrakcji histonu H1 erytrocytów różnych odmian przepiórki japońskiej
  7. Elżbieta Stachurska, Barbara Sylwestrzak, Marianna Skalska, Urszula Staszewska - Wartość biologiczna nasion ślazówki turyngskiej Lavatera thuringiaca
  8. Barbara Sylwestrzak, Elżbieta Stachurska, Marianna Skalska - Charakterystyka kolekcji jednorocznych gatunków lucerny
  9. Barbara Sylwestrzak, Zygmunt Staszewski - Wzrost i rozwój linii barwinka różowego Catharanthus roseus (L) G. Don w warunkach szklarniowych
  10. Maria Bertman - Nowe stanowisko Hedruris androphora Nitzsch, 1821 (Nematoda, Hedruridae) w województwie kieleckim
  11. Maria Bertman - Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) (Nematoda Oxyuridae) u traszek (Triturus vulgaris L., T. cristatus i T. alpestris)
  12. Barbara Ichniowska-Korpula - Cykl życiowy i pionowy zasięg występowania płazów (Amphibia) obszaru Łysogór Krainy Gór Świętokrzyskich
  13. Anna Chruszcz - Otwornice mioceńskie (Baden) z profilu wiertniczego w Cetyni i Husowie (Przedgórze Karpat)
  14. Zofia Mężyk - Przyczynek do znajomości biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w lasach strefy podmiejskiej Kielc
  15. Krzysztof Werstak - Wpływ temperatury powietrza na wyniki hodowli wybranych gatunków złotooków (Chrysopidae, Neuroptera)
  16. Joanna Pająk, Irena Wiąckowska - Przyczynek do poznania fauny pryzm kamiennych na miedzach pól kieleckich
  17. Andrzej Borkowski - Biologia i ekologia owadów z rodziny Scolytidae zasiedlających drzewa iglaste w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
  18. Joanna Ślusarczyk - Badania nad kompleksem pasożytów mszyc (Hymenoptera: Aphidiidae) żerujących na sośnie
 • 60 LAT

  TRADYCJI I DZIAŁALNOŚCI

  STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

  WODNYCH I MELIORACYJNYCH W KIELCACH

  Redakcja naukowa: Jerzy Szczepański

  Kielce 2007

  Wydawcy:

  STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

  WODNYCH I MELIORACYJNYCH W KIELCACH

  Format: B5 (165 x 235) Oprawa: miękka, klejona Objętość: 166 stron
 • ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

  SERIA B - NAUKI PRZYRODNICZE

  NR 35

  Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

  Kielce 2014

  Wydawca:

  Patronat:

  Polska Akademia Nauk

  Oddział w Krakowie

  Format: B5 (159 x 231) Oprawa: miękka, klejona Objętość: 170 stron

  www.rocznikswietokrzyski.pl

 • ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

  TOM I

  Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

  Kielce 2012

  Wydawcy:

  ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KIELCACH

  Format: B5 (174 x 242) Oprawa: twarda, szyta Objętość: 339 stron