Loading...
2020-2029 2024-05-07T12:00:45+02:00

2023

 1.     Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo VII, red. Stanisław Cygan
 2.    Język w przestrzeni kulturowej, publicznej, politycznej, red. Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska
 3.     Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 38. Na kartach historii zapisane, red. Elżbieta Słabińska
 4.     Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 4. Społeczeństwo – wyzwania i nadzieje, red. Tomasz Łączek
 5.      Śladami Profesora Kazimierza Bielenina – w stulecie urodzin, red. Szymon Orzechowski
 6.     Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom XII, red. Łukasz Guldon, Wiesława Rutkowska, Piotr Sławiński, Hubert Wilk

 

2022

 1.    Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych, red. Zuzanna Zbróg
 2.     Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, red. Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska
 3.    Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo VI, red. Stanisław Cygan
 4.     Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, red. Anna Świercz
 5.     Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 37. Postacie i instytucje, red. Elżbieta Słabińska
 6.     Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 3. Współczesne problemy młodzieży, red. Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz
 7.     Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom XI, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 8.     Uroczystość nadania imienia Profesora Wacława Różańskiego Mostowi Herbskiemu w Kielcach, red. Iwona Marynowska-Gruszka, Andrzej Rembalski

 

2021

 1.     Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna, red. Urszula Oettingen
 2.     Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, red. Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwaśniewska
 3.     Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo V, red. Stanisław Cygan
 4.     Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska
 5.     Justyna Cerazy, Między strategią skandalu a poetyką ciała. Twórczość Krzysztofa Jaworskiego
 6.     ♦ Adam Jarubas, Realizacja polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2013. Studium politologiczne
 7.     Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 36. Ludzie, miejsca, wydarzenia, red. Elżbieta Słabińska
 8.     Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 2. Świat wartości, red. Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka
 9.     Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom X, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 10.     Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian, red. Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Justyna Miko-Giedyk

 

2020

 1.     Michał Łuczyński, Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne
 2.     Debaty Świętokrzyskie Vol. 3, red. Krzysztof Bracha
 3.     Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, red. Stanisław Cygan
 4.     ♦ Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat, Szkoła w wirtualnej przestrzeni
 5.     Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom IX, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 6.    W kręgu języka i kultury, red. Marzena Marczewska, Hanna Mijas
 7.     W kręgu szaleństwa, red. Agnieszka Dolecka, Przemysław Znojek
 8.     Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016), red. Jan Główka, Jerzy Szczepański