Loading...
2020-2029 2024-02-20T11:01:21+01:00

2023

 1.     Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo VII, red. Stanisław Cygan
 2.    Język w przestrzeni kulturowej, publicznej, politycznej, red. Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska
 3.     Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 4. Społeczeństwo – wyzwania i nadzieje, red. Tomasz Łączek
 4.      Śladami Profesora Kazimierza Bielenina – w stulecie urodzin, red. Szymon Orzechowski
 5.     Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom XII, red. Łukasz Guldon, Wiesława Rutkowska, Piotr Sławiński, Hubert Wilk

 

2022

 1.    Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych, red. Zuzanna Zbróg
 2.     Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, red. Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska
 3.    Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo VI, red. Stanisław Cygan
 4.     Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, red. Anna Świercz
 5.     Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 37. Postacie i instytucje, red. Elżbieta Słabińska
 6.     Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 3. Współczesne problemy młodzieży, red. Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz
 7.     Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom XI, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 8.     Uroczystość nadania imienia Profesora Wacława Różańskiego Mostowi Herbskiemu w Kielcach, red. Iwona Marynowska-Gruszka, Andrzej Rembalski

 

2021

 1.     Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna, red. Urszula Oettingen
 2.     Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, red. Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwaśniewska
 3.     Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo V, red. Stanisław Cygan
 4.     Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska
 5.     Justyna Cerazy, Między strategią skandalu a poetyką ciała. Twórczość Krzysztofa Jaworskiego
 6.     ♦ Adam Jarubas, Realizacja polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2013. Studium politologiczne
 7.     Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 36. Ludzie, miejsca, wydarzenia, red. Elżbieta Słabińska
 8.     Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 2. Świat wartości, red. Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka
 9. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom X, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 10. Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian, red. Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Justyna Miko-Giedyk

 

2020

 1. Michał Łuczyński, Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne
 2. Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016), red. Jan Główka, Jerzy Szczepański
 3. Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat, Szkoła w wirtualnej przestrzeni
 4. W kręgu szaleństwa, red. Agnieszka Dolecka, Przemysław Znojek
 5. Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, red. Stanisław Cygan
 6. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom IX, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 7. Debaty Świętokrzyskie Vol. 3, red. Krzysztof Bracha
 8. W kręgu języka i kultury, red. Marzena Marczewska, Hanna Mijas