Loading...
2020-2029 2023-09-06T11:41:28+02:00

2020

 1. Michał Łuczyński, Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne
 2. Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016), red. Jan Główka, Jerzy Szczepański
 3. Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat, Szkoła w wirtualnej przestrzeni
 4. W kręgu szaleństwa, red. Agnieszka Dolecka, Przemysław Znojek
 5. Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, red. Stanisław Cygan
 6. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom IX, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 7. Debaty Świętokrzyskie Vol. 3, red. Krzysztof Bracha
 8. W kręgu języka i kultury, red. Marzena Marczewska, Hanna Mijas

 

2021

 1. Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, red. Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwaśniewska
 2. Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo V, red. Stanisław Cygan
 3. Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian, red. Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Justyna Miko-Giedyk
 4. Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska
 5. Justyna Cerazy, Między strategią skandalu a poetyką ciała. Twórczość Krzysztofa Jaworskiego
 6. Adam Jarubas, Realizacja polityki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2013. Studium politologiczne
 7. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 36. Ludzie, miejsca, wydarzenia, red. Elżbieta Słabińska
 8. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom X, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 9. Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 2. Świat wartości, red. Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka
 10. Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna, red. Urszula Oettingen

 

2022

 1. Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych, red. Zuzanna Zbróg
 2. Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, red. Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska
 3. Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo VI, red. Stanisław Cygan
 4. Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, red. Anna Świercz
 5. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 37. Postacie i instytucje, red. Elżbieta Słabińska
 6. Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 3. Współczesne problemy młodzieży, red. Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz
 7. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom XI, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 8. Uroczystość nadania imienia Profesora Wacława Różańskiego Mostowi Herbskiemu w Kielcach, red. Iwona Marynowska-Gruszka, Andrzej Rembalski

 

2023

 1. Język w przestrzeni kulturowej, publicznej, politycznej, red. Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska