Loading...
2010-2019 2022-12-23T12:07:17+01:00

2010

 1. Auksologia a promocja zdrowia, tom 5, red. Andrzej Jopkiewicz
 2. Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, tom II, red. Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło
 3. Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, red. Anna Świercz
 4. Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń, red. Elżbieta Słabińska
 5. Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska
 6. Z dziejów policji polskiej  w latach 1939-1945, red. Edyta Majcher-Ociesa
 7. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 11, red. Marek Jóźwiak
 8. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 32, red. Jolanta Dzieniakowska, Barbara Gierszewska
 9. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 31, red. Małgorzata Jóźwiak
 10. Studia Kieleckie. Seria Historyczna, numer 6, red. Barbara Szabat, Małgorzata Czapska

 

2011

 1. Bodzentyn. Z przeszłości miasta, red. Krzysztof Bracha, Witold Guca
 2. Lucyna Sikorska, Językowa grzeczność i niegrzeczność w gwarach południowo-wschodniej Kielecczyzny
 3. Anna Wzorek, Świat opowiadań Stanisława Rogali
 4. Troska o Innego: Szkice humanistyczne, red. Justyna Dobrołowicz, Joanna Sośnicka
 5. Anna Rabajczyk, Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy
 6. Między retoryką manifestów a nowoczesnością: literatura – sztuka – film, red. Krzysztof Jaworski, Piotr Rosiński
 7. Z tradycji i dziejów ewangelików kieleckich, red. Radosław Kłaczkow
 8. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 12, red. Marek Jóźwiak
 9. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 32, red. Małgorzata Anna Jóźwiak
 10. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, numer 7, red. Marta Bolińska, Iwona Gądek

 

2012

 1. Janusz Sielski, Wpływ stałej stymulacji serca na wybrane parametry hemodynamiczne
 2. O twórczości Wiesława Myśliwskiego III: W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jan Pacławski, Andrzej Dąbrowski
 3. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 4. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 13, red. Marek Jóźwiak
 5. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 33, red. Małgorzata Czapska, Barbara Szabat
 6. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 33, red. Małgorzata Anna Jóźwiak

 

2013

 1. Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku, red. Małgorzata Przeniosło
 2. Bodzentyn w okresie Powstania Styczniowego: Historia i tradycja, red. Lidia Michalska-Bracha, Wiesław Caban
 3. Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej: w 70. rocznicę pacyfikacji 1943-2013, red. Marek Jedynak, Lidia Michalska-Bracha, Marek Przeniosło
 4. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom II, red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 5. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 14, red. Marek Jóźwiak
 6. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 34, red. Alicja Gałczyńska, Joanna Senderska
 7. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 34, red. Małgorzata Anna Jóźwiak

 

2014

 1. Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku: Studia, red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
 2. Małgorzata Anna Jóźwiak, Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych w bioindykacji środowisk lądowych i wodnych na wybranych przykładach
 3. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom III, red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 4. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 15, red. Marek Jóźwiak
 5. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 16, red. Marek Jóźwiak
 6. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 35, red. Małgorzata Anna Jóźwiak

 

2015

 1. Bogusław Wiłkomirski, Toksyczny Świat. Zarys historii trucizn
 2. Jolanta Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym
 3. Izabela Bożyk, Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w latach 1815-1864
 4. 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania, red. Urszula Oettingen, Wiesława Rutkowska, Jan Główka
 5. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom IV, red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 6. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 36, red. Małgorzata Anna Jóźwiak
 7. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 17, red. Marek Jóźwiak

 

2016

 1. Auksologia a promocja zdrowia, tom 6, red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz
 2. Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, red. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska
 3. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom V, red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 4. Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, numer 37, red. Małgorzata Anna Jóźwiak
 5. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 18 (1), red. Marek Jóźwiak
 6. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 18 (2), red. Marek Jóźwiak

 

2017

 1. Aleksandra Lubczyńska, „Ateneum Polskie” 1908 „Przegląd Narodowy” 1908-1914. Adnotowana bibliografia zawartości
 2. Jerzy Gągol, Paweł Król, Jan Urban, Kartki z dziejów „Marmurów Kieleckich”
 3. Joanna Senderska, „Maniaczki” w Sieci. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online
 4. Ks. Władysław Siarkowski, Materiały do etnografii i historii Kielc. Pisma wybrane rozproszone, do druku przygotowali Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska
 5. Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia, red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
 6. Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania, red. Teresa Gumuła
 7. Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, red. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska
 8. W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957-1966/67). Państwo – Kościół – Nauka – Popularyzacja, red. Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski
 9. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom VI, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 10. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, zeszyt 19, red. Marek Jóźwiak

 

2018

 1. Zbigniew Rubinowski (1929-1997), red. Anna Fijałkowska-Mader
 2. Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II, red. Stanisław Cygan
 3. Z przeszłości opactwa łysogórskiego, red. Krzysztof Bracha, o. Jarosław Różański, Marzena Marczewska
 4. Anna Myślińska, Obrona Lwowa w malarstwie polskim 1918-1939
 5. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom VII, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 6. Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne, numer 1, red. Teresa Gumuła, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka
 7. Język – umysł – poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów, red. Marzena Marczewska, Aleksandra Kasprzyk

 

2019

 1. Anita Młynarczyk-Tomczyk, Obchody „Polskiego Tysiąclecia” (1957-1966/67). W kręgu polityki, nauki i popularyzacji
 2. Edyta Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939
 3. Dziennik Stanisława Borkowskiego – konserwatywnego ziemianina z jędrzejowskiego Lipna (1919-1921), oprac. Mariusz Nowak
 4. Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom VIII, red. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
 5. Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, numer 35, red. Alicja Gałczyńska