Loading...
Oferta wydawnicza 2019-11-27T10:02:47+01:00

Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

można nabyć w biurze Towarzystwa lub zamawiać:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Przy sprzedaży wysyłkowej doliczamy koszty opłaty pocztowej.

Zakup co najmniej dziesięciu egzemplarzy jednego tytułu premiowany jest 20% rabatem.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Istnieje możliwość skorzystania z czytelni KTN.

Publikacje Towarzystwa dostępne są w godzinach pracy biura: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOWOŚĆ

Publikacja w wersji elektronicznej:

Z PRZESZŁOŚCI OPACTWA ŁYSOGÓRSKIEGO

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PUBLIKACJE CIĄGŁE – CZASOPISMA:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

rs21-przod

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI”

 • nr 4-21: ceny 1 – 3 zł

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI – spis artykułów

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RŚSA34-przód

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI. SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE”

 • nr 22-34: ceny 3 – 15 zł

Nowość nr 34 – cena 15 zł

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI A – spis artykułów

Rocznik Świętokrzyski seria A – Nauki Humanistyczne

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI. SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE”

 • nr 22-36: ceny 3 – 12 zł

Nowość nr 37 – cena 12 zł

www.rocznikswietokrzyski.pl

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI. SERIA C – NAUKI SPOŁECZNE”

 • nr 1: cena 15 zł

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

sk84-przod

„STUDIA KIELECKIE”

 • od nr 2/6 z 1975 roku do nr 4/84 z 1994 roku: ceny 1 – 2 zł
 • 12/6 z 1975 roku – 1/77 z 1993 roku – cena 1 zł
 • 1/81 z 1994 roku – 4/84 z 1994 roku – cena 2 zł

STUDIA KIELECKIE – spis artykułów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksbp3-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA”

 • nr 1: cena 3 zł
 • nr 2 – 3: cena 2 zł

STUDIA KIELECKIE – SBP – spis artykułów

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksf7-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA FILOLOGICZNA”

 • nr 1 – 5: cena 2 zł
 • nr 6: cena 5 zł
 • nr 7: cena 10 zł

STUDIA KIELECKIE – SF – spis artykułów

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksgg4-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA”

 • nr 1: cena 3 zł
 • 2 – 4: cena 2 zł

 

STUDIA KIELECKIE – SGG – spis artykułów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksh6-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA HISTORYCZNA”

 • nr 2 – 5: cena 2 zł
 • nr 6: cena 5 zł

 

STUDIA KIELECKIE – SH – spis artykułów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO”
Zeszyty nr 1-16 tego czasopisma są bezpłatne.

Nowość:

zeszyt nr 19 – cena 10 zł

www.monitoringsrodowiskaprzyrodniczego.pl

Proces wydawania zeszytów nr 5-16  czasopisma „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”

został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wfosig

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

WYDAWNICTWA ZWARTE:

OKŁADKA TYTUŁ Cena

Stefan Józef Pastuszka

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY NA WSI POLSKIEJ 1918-1939

6,00 zł
Agata Sobota

ANTRAKT

11,00 zł
Jerzy Szczepański

ARCHITEKCI I BUDOWNICZOWIE

KIELECKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

17,00 zł
Aleksandra Lubczyńska

„ATENEUM POLSKIE”

1908

„PRZEGLĄD NARODOWY”

1908-1914

ADNOTOWANA BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

15,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom I

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

20,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom II

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

 5,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom III

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

 5,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

TOM IV

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

5,00 zł
Auksologia...V-przód AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom V

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

 5,00 zł
auksologia-a-promocja-vi-przod AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom VI

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza, Stanisława Nowaka i Agaty M. Jopkiewicz

 30,00 zł
bataliony-chlopskie-przod BATALIONY CHŁOPSKIE W OCENIE WSPÓŁCZESNEJ HISTORIOGRAFII

pod redakcją Marty Pawliny-Meduckiej

 5,00 zł
BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO ZA 1981 ROK

opracowała Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska

1,00 zł
BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

W KRAKOWIE

1922-1952

zebrała i opracowała Barbara Szornel-Dąbrowska

11,00 zł
CZTERECHSETLECIE

URODZIN

STEFANA CZARNIECKIEGO

pod redakcją Stanisława Janaczka

15,00 zł
DOBROCZYNNOŚĆ I POMOC SPOŁECZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Tom I

pod redakcją Marka Przeniosło

10,00 zł
dobroczynnosc-i-pomoc-ii-przod DOBROCZYNNOŚĆ I POMOC SPOŁECZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Tom II

pod redakcją Małgorzaty i Marka Przeniosło

10,00 zł
Duchowieństwo polskie...-przód DUCHOWIEŃSTWO POLSKIE W LATACH NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1939 I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

pod redakcją Jerzego Gapysa i Mieczysława B. Markowskiego

 10,00 zł
edukacja-historyczna-przod Anita Młynarczyk-Tomczyk

EDUKACJA HISTORYCZNA W LICEACH PEDAGOGICZNYCH (1944-1970)

TEORIA I PRAKTYKA

 5,00 zł
Bożenna Maciejczak

FLORA SYNANTROPIJNA

KIELC, SKARŻYSKA-KAMIENNEJ I STARACHOWIC

20,00 zł
Joanna Sztejnbis-Zdyb

„GAZETA KIELECKA”

W ROLI OBSERWATORA

LOKALNEGO ŻYCIA MUZYCZNEGO

W LATACH 1870-1939

35,00 zł
Paweł Król, Jan Urban

GEOLOGICZNE I HISTORYCZNE

DZIEDZICTWO GÓRNICTWA

MIEDZIANOGÓRSKIEGO

20,00 zł
GOMBROWICZ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM III

(w setną rocznicę urodzin pisarza)

pod redakcją Jana Pacławskiego

10,00 zł
gombrowicz-w-regionie-iv-przod GOMBROWICZ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM IV

pod redakcją Jana Pacławskiego i Andrzeja Dąbrowskiego

10,00 zł
Iwona Gralak

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

W LITERATURZE POLSKIEJ

16,00 zł
GRANICE

WOLNOŚCI

SŁOWA

pod redakcją Grzegorza Miernika

15,00 zł
HISTORIA WYCHOWANIA

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

KONTYNUACJE I NOWE WYZWANIA

pod redakcją Teresy Gumuły

30,00 zł
jezyk-dziennikow-przod Władysław Kupiszewski

JĘZYK „DZIENNIKÓW” STEFANA ŻEROMSKIEGO

2,00 zł
JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

II

pod redakcją Stanisława Cygana

30,00 zł
JĘZYK – CZŁOWIEK – ŚWIAT

RÓŻNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

pod redakcją Ewy Boksy, Agnieszki Rosińskiej-Mamej i Joanny Senderskiej

 30,00 zł
JĘZYK – UMYSŁ – CIAŁO

ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ O RÓŻNYM PODŁOŻU

pod redakcją Ewy Boksy, Agnieszki Rosińskiej-Mamej i Joanny Senderskiej

30,00 zł
JĘZYK – UMYSŁ – POZNANIE

W POSZUKIWANIU UNIWERSALIÓW

pod redakcją Marzeny Marczewskiej i Aleksandry Kasprzyk

20,00 zł
  Lucyna Sikorska

JĘZYKOWA GRZECZNOŚĆ I NIEGRZECZNOŚĆ W GWARACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KIELECCZYZNY

 10,00 zł
Stanisław Wyrzycki

JÓZEF PIŁSUDSKI

NA DAWNEJ KARCIE

POCZTOWEJ I FOTOGRAFII

35,00 zł
KARCZÓWKA

HISTORIA • LITERATURA • ARCHITEKTURA • PRZYRODA

pod redakcją Jerzego Leszka Olszewskiego

40,00 zł
Jerzy Gągol, Paweł Król, Jan Urban

KARTKI Z DZIEJÓW

„MARMURÓW KIELECKICH”

15,00 zł
  Barbara Szabat

KIELCE I KIELCZANIE W CZASIE REWOLUCJI 1905-1907 ROKU

 20,00 zł
KIELCE I KIELCZANIE

W XIX I XX WIEKU

pod redakcją Urszuli Oettingen

35,00 zł
Krzysztof Myśliński

KIELCE,

KTÓRYCH NIE MA

43,00 zł
KIELCE

W PÓŁ DROGI MIĘDZY STOLICAMI

Album

35,00 zł
Lech Stępkowski

KIELCE WOJEWÓDZKIE

8,00 zł
kieleckie-towarzystwo-1987-przod Zenon Guldon, Karol Krzystanek

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

1957-1987

30 LAT KIELECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W SŁUŻBIE REGIONU

 2,00 zł
kieleckie-towarzystwo-1998-przod KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

1957-1998

pod redakcją Adama Massalskiego

 2,00 zł
Irena Szypułowa

KULTURA MUZYCZNA KIELC

1945-1985

 3,00 zł
KURATORYJNE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE NA KRESACH WSCHODNICH DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

wybór źródeł

opracowała Jolanta Dzieniakowska

10,00 zł
  LOKALNE SPOŁECZNOŚCI A KONSTYTUCJE I UCHWAŁY SEJMOWE

Z DZIEJÓW PARLAMENTARYZMU MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

pod redakcją Jadwigi Muszyńskiej i Jacka Pielasa

10,00 zł
Joanna Senderska

MANIACZKI W SIECI

O JĘZYKU I KOMUNIKACJI WYBRANYCH KOBIECYCH SPOŁECZNOŚCI ONLINE

35,00 zł
MARIA KOWNACKA

W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

materiały z sesji

pod redakcją Józefa Zbigniewa Białka i Marka Kątnego

14,00 zł
Ks. Władysław Siarkowski

MATERIAŁY

DO ETNOGRAFII I HISTORII KIELC

PISMA WYBRANE ROZPROSZONE

Do druku przygotowali Krzysztof Bracha i Marzena Marczewska

50,00 zł
michal-zborowski-przod Aleksandra Lubczyńska

MICHAŁ ZBOROWSKI (1898 – 1993)

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

 10,00 zł
miedzy-misja-przod Jolanta Kępa

MIĘDZY MISJĄ A RZEMIOSŁEM

KIELECKIE ŚRODOWISKO DZIENNIKARSKIE W LATACH 1945-1989

20,00 zł
MIĘDZY RETORYKĄ MANIFESTÓW A NOWOCZESNOŚCIĄ

LITERATURA – SZTUKA – FILM

pod redakcją Krzysztofa Jaworskiego i Piotra Rosińskiego

 20,00 zł
  MIKOŁAJ REJ

Z NAGŁOWIC

SYLWETKA – TWÓRCZOŚĆ – EPOKA

pod redakcją Marii Garbaczowej

12,00 zł
modernizowanie-pedeutologii-przod MODERNIZOWANIE PEDEUTOLOGII AKADEMICKIEJ

pod redakcją Krystyny Duraj-Nowakowej

5,00 zł
MOTYWY RELIGIJNE W TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

pod redakcją Lecha Ludorowskiego

10,00 zł
  Tadeusz Głazek

MURAWY I ZAROŚLA KSEROTERMICZNE WZGÓRZ WAPIENNYCH OKRĘGU CHĘCIŃSKIEGO

1,00 zł
o-tworczosci-e-niziurskiego-przod O TWÓRCZOŚCI EDMUNDA NIZIURSKIEGO

pod redakcją Marka Kątnego i Jana Pacławskiego

 10,00 zł
  O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO

W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Jana Pacławskiego

 20,00 zł
o-tworczosci-w-mysliwskiego-ii-przod O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO II

W 75 ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Jana Pacławskiego

10,00 zł
o-tworczosci-w-mysliwskiego-iii-przod O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO III

W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Jana Pacławskiego i Andrzeja Dąbrowskiego

 20,00 zł
Anna Myślińska

OBRONA LWOWA W MALARSTWIE POLSKIM 1918-1939

20,00 zł
Joanna Sztejnbis-Zdyb

OD WOJEWÓDZKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

DO FILHARMONII

35,00 zł
Osadnictwo niemieckie...-przód Izabela Bożyk

OSADNICTWO NIEMIECKIE NA TERENACH WIEJSKICH MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

W LATACH 1815-1864

30,00 zł
pamietnik-swietokrzyski-przod PAMIĘTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

STUDIA Z DZIEJÓW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

praca zbiorowa pod redakcją Lecha Kaczanowskiego, Adama Massalskiego, ks. Daniela Olszewskiego i Jerzego Szczepańskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 2

pod redakcją Jana Pacławskiego

1,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 4

pod redakcją Jana Pacławskiego

4,70 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 7

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 8

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 9

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 10

pod redakcją Jana Pacławskiego

 15,00 zł
prs-seriaii2-przod PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA II, T. 2

pod redakcją Iwony Gralak i Jana Pacławskiego

 10,00 zł
Jan Leszek Adamczyk

POMIARY KIELC Z 1872 ROKU

40,00 zł
PORADNIK

FIRMY TYPU „SPIN-OFF” I „SPIN-OUT” JAKO SPOSÓB KOMERCJALIZACJI DÓBR INTELEKTUALNYCH

pod redakcją Jerzego Kosanowskiego

0,00 zł
  Tomasz Domański

POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ W LATACH 1864-1914

15,00 zł
Jolanta Kępa-Mętrak

PRASA SAMORZĄDOWA W POLSKIM SYSTEMIE MEDIALNYM

 34,65 zł
PROBLEMY OCHRONY

PRZESTRZENI DOLIN RZECZNYCH

SILNICY I SUFRAGAŃCA

pod redakcją Elżbiety Kupczyk

14,00 zł
PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA

MAŁYCH ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH

pod redakcją Andrzeja Szlagowskiego

2,50 zł
Stefan Żeromski

PUSZCZA JODŁOWA

12,00 zł
raport-o-stanie-ii-przod RAPORT O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM DO ROKU 1990

TOM I i II

komitet redakcyjny pod przewodnictwem Zdzisława Czarnego

 1,00 zł
regionalizm-kielecki-przod Aleksandra Lubczyńska

REGIONALIZM KIELECKI W LATACH 1918-1939

 10,00 zł
schylkowy-okres-przod Andrzej Będziński

SCHYŁKOWY OKRES RĘKODZIELNICZEJ PRODUKCJI PAPIERU MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

2,00 zł
SIENKIEWICZ I FILM

pod redakcją Lecha Ludorowskiego

20,00 zł
Maciej Pawlikowski

Jacek Jopowicz

SKARBY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

30,00 zł
SPACER PO CHĘCINACH

(SPOTKANIE PIERWSZE)

oprowadza Dariusz Kalina

14,00 zł
  SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W XIX i XX WIEKU

pod redakcją Urszuli Oettingen i Jerzego Szczepańskiego

10,00 zł
 spoleczenstwo-i-kultura-przod SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W XIX i XX WIEKU

pod redakcją Urszuli Oettingen i Jerzego Szczepańskiego

10,oo zł
spoleczenstwo-polskie-przod SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W DOBIE I WOJNY ŚWIATOWEJ I WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU

pod redakcją Ryszarda Kołodziejczyka

 10,00 zł
SPOŁECZNOŚCI MAŁOMIASTECZKOWE

W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(XIX-XX W.)

pod redakcją Ryszarda Kołodziejczyka i Mieczysława B. Markowskiego

15,00 zł
Kazimierz Bielenin

STAROŻYTNE GÓRNICTWO I HUTNICTWO ŻELAZA

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

57,00 zł
Stefan Czarniecki...-przód STEFAN CZARNIECKI

ŻOŁNIERZ – OBYWATEL – POLITYK

pod redakcją Waldemara Kowalskiego

10,00 zł
  STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W SZKOLNEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ OD XIX DO XXI WIEKU

pod redakcją Hanny Wójcik-Łagan

10,00 zł
Antoni Artymiak

STUDIA NAD HISTORIĄ

SZKOLNICTWA ELEMENTARNEGO

W OBWODACH KIELECKIM I OLKUSKIM

WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO (1816-1862)

33,00 zł
Mieczysław Piechnik

SYTUACJA I POTRZEBY MIESZKANIOWE W REGIONIE KIELECKIM W LATACH POWOJENNYCH

6,00 zł
szkice-do-portretu-przod SZKICE DO PORTRETU BONIFACEGO MIĄZKA

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
SZKICE O LITERATURZE XIX I XX WIEKU

T. I

pod redakcją Janusza Detki i Marka Kątnego

 12,00 zł
szkice-o-literaturze-2-przod SZKICE O LITERATURZE XIX I XX WIEKU

T. II

pod redakcją Janusza Detki i Marka Kątnego

 10,00 zł
  Anna Wzorek

ŚWIAT OPOWIADAŃ STANISŁAWA ROGALI

 8,00 zł
Krzysztof Lorek ¤ Jarosław Machnicki ¤ Jerzy Osiecki

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODRÓŻ SENTYMENTALNA

79,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE

PRZYRODA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

pod redakcją Krzysztofa Lorka i Krzysztofa Ptaka

49,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM I

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

35,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM II

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

 35,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM V

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

39,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VI

pod redakcją Łukasza Guldona, Edyty Majcher-Ociesy, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

40,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VII

pod redakcją Łukasza Guldona, Edyty Majcher-Ociesy, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

40,00 zł
Andrzej Jankowski

TAJEMNICE STAREGO WIĘZIENIA

13,00 zł
Bogusław Wiłkomirski

TOKSYCZNY ŚWIAT

ZARYS HISTORII TRUCIZN

 30,00 zł
tributum-gratitudinis-przod Marta Pieniążek-Samek

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE NA TERENIE KIELC W XVII i XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII SZTUKI

10,00 zł
troska-o-innego-przod TROSKA O INNEGO

SZKICE HUMANISTYCZNE

pod redakcją Joanny Sośnickiej i Justyny Dobrołowicz

 15,00 zł
  USTAWICZNE KSZTAŁCENIE LEKARZY

MATERIAŁY MIĘDZYNARODOWEJ SESJI NAUKOWEJ

pod redakcją Wiesława Tysarowskiego i Andrzeja Szczurowicza

 7,00 zł
w-holdzie-przeszlosci-przod Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski

W HOŁDZIE PRZESZŁOŚCI 1863-1864

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

5,00 zł
W KRĘGU

OBCHODÓW MILENIJNYCH

NA KIELECCZYŹNIE

(1957-1966/67)

PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ – NAUKA – POPULARYZACJA

pod redakcją Anity Młynarczyk-Tomczyk i Szymona Orzechowskiego

52,00 zł
  W STRONĘ ŚWIĘTEGO KRZYŻA

50 LAT ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego

10,00 zł
  W STULECIE „KRZYŻAKÓW” HENRYKA SIENKIEWICZA

pod redakcją Lecha Ludorowskiego i Haliny Ludorowskiej

10,00 zł
Barbara Szabat

WALKA O SZKOŁĘ POLSKĄ

W OKRESIE REWOLUCJI 1905-1907 R.

W GUBERNI KIELECKIEJ

18,60 zł
WIECZNOŚĆ SŁOWA…

ANTOLOGIA

pod redakcją Danieli Kowalskiej

19,00 zł
WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

pod redakcją Wioletty Kamińskiej

 30,00 zł
WIERSZE PIERWSZE

kieleckie pojedynki poetyckie

SLAM POETRY

pod redakcją Jerzego Daniela

11,00 zł
  WOKÓŁ „SYZYFOWYCH PRAC”

(PROBLEMY EDUKACJI WIEJSKIEJ W POLSCE W XIX i XX WIEKU)

pod redakcją Marty Pawliny-Meduckiej

5,00 zł
Czesław Rzepa

WPŁYW DENUDACJI NA CHEMIZM WÓD W ZLEWNI CZARNEJ NIDY

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

4,00 zł
  Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ NA GLEBY I BORY SOSNOWE W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 1

 5,00 zł
  Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ NA GLEBY I BORY SOSNOWE W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 2 – DOKUMENTACJA

 5,00 zł
wplyw-stalej-przod Janusz Sielski

WPŁYW STAŁEJ STYMULACJI SERCA NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE

11,00 zł
Małgorzata Anna Jóźwiak

WYKORZYSTANIE ORGANIZMÓW WSKAŹNIKOWYCH W BIOINDYKACJI ŚRODOWISK LĄDOWYCH I WODNYCH

NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

25,00 zł
Z DZIEJÓW KIELC W LATACH 1914-1918

pod redakcją Urszuli Oettingen

10,00 zł
  Z DZIEJÓW POLICJI POLSKIEJ W LATACH 1919-1945

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy

10,00 zł
Z dziejów samorządu...-przód 001 Z DZIEJÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W XIX I XX WIEKU

pod redakcją Małgorzaty Przeniosło

20,00 zł
Z PRZESZŁOŚCI

OPACTWA ŁYSOGÓRSKIEGO

pod redakcją Krzysztofa Brachy, o. Jarosława Różańskiego i Marzeny Marczewskiej

25,00 zł
  Z TRADYCJI I DOROBKU INTELIGENCJI KIELECKIEJ W XIX i XX WIEKU

pod redakcją Marty Meduckiej

10,00 zł
Z ŻYCIA POLITYCZNEGO

SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ W XVI-XX WIEKU

STUDIA

pod redakcją Jerzego Gapysa, Mariusza Nowaka i Jacka Pielasa

30,00 zł
Z życia religijnego...-przód Z ŻYCIA RELIGIJNEGO SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ W XVI-XX WIEKU

STUDIA

pod redakcją Jerzego Gapysa, Mariusza Nowaka i Jacka Pielasa

25,00 zł
Jerzy Krzewicki

ZACHOWANIE SIĘ STĘŻEŃ JONÓW

Mg2+ I Ca2+

WE KRWI I W ŻÓŁCI U CHORYCH PO PRZEBYCIU OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

 9,00 zł
Maciej Zarębski

ZACZĘŁO SIĘ OD PRZYTUŁKU…

4,00 zł
zakwaszenie-lub-alkalizacja-przod Anna Rabajczyk

ZAKWASZENIE LUB ALKALIZACJA ŚRODOWISKA A SPECJACJA WYBRANYCH METALI W OSADACH DENNYCH RZEKI BOBRZY

10,00 zł
Dariusz Kalina

ZAMEK W STOPNICY

WSTĘP DO PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

35,00 zł
  Bronisław Zbigniew Machura

ZAWSZE WŚRÓD LUDZI

 5,00 zł
ZBIGNIEW RUBINOWSKI

(1929-1997)

MATERIAŁY POSESYJNE

pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

30,00 zł
ZBYTEK I UBÓSTWO

W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU

pod redakcją Lucyny Kostuch i Katarzyny Ryszewskiej

20,00 zł
  ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM I DUCHOWYM

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza i Jana Schejbala

12,00 zł
ZIEMIA BUSKA

pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Piotra Kalety i Krzysztofa Lorka

26,00 zł
Józef Grzywna

ZJEDNOCZENIE LEWICY CHŁOPSKIEJ „SAMOPOMOC”

W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1928-1931

2,00 zł
ZYGMUNT WASILEWSKI

POLITYK – KRYTYK – REGIONALISTA

pod redakcją Marty Pawliny-Meduckiej

 5,00 zł
zeromski-na-ekranie-przod ŻEROMSKI NA EKRANIE

pod redakcją Jana Pacławskiego

10,00 zł
Marta Pawlina-Meducka

ŻYCIE KULTURALNE KIELC

1918-1939

12,00 zł
Adam Jachimczyk

ŻYCIE KULTURALNE KIELC

1945-1975

10,00 zł
II DEKADA LITERATURY KIELECKIEJ

(materiały z sesji)

JÓZEF OZGA-MICHALSKI

JÓZEF MORTON

JAN KOPROWSKI

pod redakcją Jana Pacławskiego

3,50 zł
4 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH

HISTORIA I PAMIĘĆ

W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA

pod redakcją Urszuli Oettingen, Wiesławy Rutkowskiej i Jana Główki

40,00 zł
60-lat-tradycji-przod 60 LAT TRADYCJI I DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH W KIELCACH

pod redakcją Jerzego Szczepańskiego

10,00 zł

Publikacje Wydawnictwa „EUDAJMONIA-ZDRÓJ”

Okładka

Tytuł

Cena
czy-kultura-przod

Piotr Iwański

CZY KULTURA LUDOWA / WIEJSKA / CHŁOPSKA TO TEMAT WART JESZCZE ROZMOWY?

20,00 zł
 ks-piotra-chojnackiego-przod

 Piotr Iwański

KS. PIOTRA CHOJNACKIEGO KONCEPCJA FILOZOFII

 30,00 zł
 psychologia-dla-kazdego-przod  Leonard Kowalski

PSYCHOLOGIA DLA KAŻDEGO

 15,00 zł
 olesnica-przod  Teresa Romańska-Faściszewska

OLEŚNICA

 40,00 zł
 prolegomena-do-encyklik-przod  PROLEGOMENA DO ENCYKLIK JANA PAWŁA II

pod redakcją Piotra Iwańskiego

 20,00 zł

Publikacje MUZEUM HISTORII KIELC

Okładka

Tytuł

Cena
ALBUM LEGIONÓW

opracował Marcin Kolasa

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 8

***

7,00 zł
Krzysztof Myśliński

DOM WÓJTA W KIELCACH

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 3

***

7,00 zł
Krzysztof Myśliński

DWOREK I BROWAR NA KRAKOWSKIEJ ROGATCE

ZWANY DWORKIEM KARSCHA

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 4

***

7,00 zł
DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(POCZĄTKI FUNDACJI, INSYGNIA, FUNDATOR)

TOM I

pod redakcją Jerzego Michty

***

25,00 zł
DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(KARCZÓWKA W LITERATURZE, WSPOMNIENIACH, PRACACH NAUKOWYCH, PUBLICYSTYCE)

TOM V

pod redakcją Jerzego Michty

***

25,00 zł
DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA FILIPA CAROSIEGO)

TOM VIII CZ. 1

pod redakcją Jerzego Michty

***

35,00 zł
DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(J. F. CAROSI, PODRÓŻE PO POLSKICH PROWINCJACH, OBSERWACJE MINERALOGICZNE I INNE DODATKOWE OPISY TYCH ZIEM) TOM I (WERSJA POLSKA I NIEMIECKA)

TOM VIII CZ. 2

pod redakcją Jerzego Michty

***

35,00 zł
DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(J. F. CAROSI, PODRÓŻE PO POLSKICH PROWINCJACH, OBSERWACJE MINERALOGICZNE I INNE DODATKOWE OPISY TYCH ZIEM) TOM II (WERSJA POLSKA I NIEMIECKA)

TOM VIII CZ. 3

pod redakcją Jerzego Michty

***

35,00 zł
Andrzej Rembalski

EDMUND MASSALSKI

BIOGRAFIE KIELECKIE IV

***

15,00 zł
Marta Pawlina-Meducka

„GAZETA KIELECKA”

(1870-1939)

***

15,00 zł
Krzysztof Myśliński

GMACH LEONARDA

ZAMIERZONY KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 2

***

7,00 zł
Jan Główka

HUTNICTWO I PRZEMYSŁ METALOWY

W ZAGŁĘBIU STAROPOLSKIM

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

1918-1939

***

20,00 zł
KIELCE PRZEZ STULECIA

pod redakcją Jana Leszka Adamczyka, Jana Główki, Stanisława Meduckiego, Marty Samek, Jerzego Szczepańskiego i Stanisława Żaka

***

150,00 zł
Marta Pawlina-Meducka

KIELECKIE RESURSY (1867-1914)

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 7

***

7,00 zł
Izabela Bożyk

MARIA OPIELIŃSKA

BIOGRAFIE KIELECKIE V

***

15,00 zł
 Leszek Dziedzic

NAJSTARSZE FOTOGRAFIE KIELC

(DO 1885 ROKU)

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 9

***

7,00 zł
OPINIA KOPALŃ I FABRYKI MARMURÓW W KIELCACH PRZEZ HUGO GESSLERA

opracował Jan Główka

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 10

***

5,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM I

2009

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego, Marcina Kolasy i Leszka Bukowskiego

***

15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM II

2010

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM IV

2012

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM V

2013

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM VI

2014

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

 15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM VII

2015

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

 15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM VIII

2016

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

15,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM IX

2017

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

 30,00 zł
STUDIA

MUZEALNO-HISTORYCZNE

TOM X

2018

pod redakcją Jana Główki, Krzysztofa Myślińskiego i Marcina Kolasy

***

30,00 zł
WIZERUNEK MIASTA

scenariusz katalogu: Krzysztof Myśliński

***

15,00 zł
Z DZIEJÓW

BIAŁOGONU

pod redakcją Jana Główki i Marka Maciągowskiego

***

10,00 zł
Krzysztof Myśliński

ŻYDOWSKI DOM MODLITWY

HERSZLA ZAGAJSKIEGO

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 6

***

7,00 zł

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Punkty sprzedaży naszych wydawnictw w Kielcach:

Punkt sprzedaży naszych wydawnictw w Warszawie:

Punkt sprzedaży naszych wydawnictw w Krakowie: