Loading...
Oferta wydawnicza 2020-12-02T08:56:34+01:00

Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

można nabyć w biurze Towarzystwa lub zamawiać:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Przy sprzedaży wysyłkowej doliczamy koszty opłaty pocztowej.

Zakup co najmniej dziesięciu egzemplarzy jednego tytułu premiowany jest 20% rabatem.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Istnieje możliwość skorzystania z czytelni KTN.

Publikacje Towarzystwa dostępne są w godzinach pracy biura: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PUBLIKACJE CIĄGŁE – CZASOPISMA:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

rs21-przod

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI”

 • nr 4-21: ceny 1 – 3 zł

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI – spis artykułów

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI. SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE”

 • nr 22-35: ceny 3 – 15 zł

Nowość nr 35 – cena 15 zł

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI A – spis artykułów

Rocznik Świętokrzyski seria A – Nauki Humanistyczne

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI. SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE”

 • nr 22-36: ceny 3 – 12 zł

Nowość nr 37 – cena 12 zł

www.rocznikswietokrzyski.pl

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI. SERIA C – NAUKI SPOŁECZNE”

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

sk84-przod

„STUDIA KIELECKIE”

 • od nr 2/6 z 1975 roku do nr 4/84 z 1994 roku: ceny 1 – 2 zł
 • 12/6 z 1975 roku – 1/77 z 1993 roku – cena 1 zł
 • 1/81 z 1994 roku – 4/84 z 1994 roku – cena 2 zł

STUDIA KIELECKIE – spis artykułów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksbp3-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA”

 • nr 1: cena 3 zł
 • nr 2 – 3: cena 2 zł

STUDIA KIELECKIE – SBP – spis artykułów

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksf7-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA FILOLOGICZNA”

 • nr 1 – 5: cena 2 zł
 • nr 6: cena 5 zł
 • nr 7: cena 10 zł

STUDIA KIELECKIE – SF – spis artykułów

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksgg4-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA”

 • 2 – 4: cena 2 zł

 

STUDIA KIELECKIE – SGG – spis artykułów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sksh6-przod

„STUDIA KIELECKIE. SERIA HISTORYCZNA”

 • nr 2 – 5: cena 2 zł
 • nr 6: cena 5 zł

 

STUDIA KIELECKIE – SH – spis artykułów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO”
Zeszyty nr 14-16 tego czasopisma są bezpłatne.

Nowość:

zeszyt nr 19 – cena 10 zł

www.monitoringsrodowiskaprzyrodniczego.pl

Proces wydawania zeszytów nr 5-16  czasopisma „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”

został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wfosig

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

WYDAWNICTWA ZWARTE:

OKŁADKA TYTUŁ Cena

Stefan Józef Pastuszka

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY NA WSI POLSKIEJ 1918-1939

6,00 zł
Aleksandra Lubczyńska

„ATENEUM POLSKIE”

1908

„PRZEGLĄD NARODOWY”

1908-1914

ADNOTOWANA BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

15,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom I

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

20,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom II

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

 5,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom III

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

 5,00 zł
AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

TOM IV

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

5,00 zł
Auksologia...V-przód AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom V

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza

 5,00 zł
auksologia-a-promocja-vi-przod AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA

Tom VI

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza, Stanisława Nowaka i Agaty M. Jopkiewicz

 30,00 zł
bataliony-chlopskie-przod BATALIONY CHŁOPSKIE W OCENIE WSPÓŁCZESNEJ HISTORIOGRAFII

pod redakcją Marty Pawliny-Meduckiej

 5,00 zł

 

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO ZA 1981 ROK

opracowała Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska

1,00 zł
Michał Łuczyński

BOGOWIE DAWNYCH SŁOWIAN

STUDIUM ONOMASTYCZNE

45,00 zł
DOBROCZYNNOŚĆ I POMOC SPOŁECZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Tom I

pod redakcją Marka Przeniosło

10,00 zł
dobroczynnosc-i-pomoc-ii-przod DOBROCZYNNOŚĆ I POMOC SPOŁECZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Tom II

pod redakcją Małgorzaty i Marka Przeniosło

10,00 zł
Duchowieństwo polskie...-przód DUCHOWIEŃSTWO POLSKIE W LATACH NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1939 I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

pod redakcją Jerzego Gapysa i Mieczysława B. Markowskiego

 10,00 zł

 

DZIENNIK

STANISŁAWA BORKOWSKIEGO

KONSERWATYWNEGO ZIEMIANINA Z JĘDRZEJOWSKIEGO LIPNA

(1919-1921)

opracował Mariusz Nowak

42,00 zł
edukacja-historyczna-przod Anita Młynarczyk-Tomczyk

EDUKACJA HISTORYCZNA W LICEACH PEDAGOGICZNYCH (1944-1970)

TEORIA I PRAKTYKA

 5,00 zł
Bożenna Maciejczak

FLORA SYNANTROPIJNA

KIELC, SKARŻYSKA-KAMIENNEJ I STARACHOWIC

20,00 zł
GOMBROWICZ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM III

(w setną rocznicę urodzin pisarza)

pod redakcją Jana Pacławskiego

10,00 zł
gombrowicz-w-regionie-iv-przod GOMBROWICZ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM IV

pod redakcją Jana Pacławskiego i Andrzeja Dąbrowskiego

10,00 zł
GRANICE

WOLNOŚCI

SŁOWA

pod redakcją Grzegorza Miernika

15,00 zł
HISTORIA WYCHOWANIA

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

KONTYNUACJE I NOWE WYZWANIA

pod redakcją Teresy Gumuły

30,00 zł
jezyk-dziennikow-przod Władysław Kupiszewski

JĘZYK „DZIENNIKÓW” STEFANA ŻEROMSKIEGO

2,00 zł
JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

II

pod redakcją Stanisława Cygana

30,00 zł
JĘZYK – CZŁOWIEK – ŚWIAT

RÓŻNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

pod redakcją Ewy Boksy, Agnieszki Rosińskiej-Mamej i Joanny Senderskiej

 30,00 zł
JĘZYK – UMYSŁ – CIAŁO

ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ O RÓŻNYM PODŁOŻU

pod redakcją Ewy Boksy, Agnieszki Rosińskiej-Mamej i Joanny Senderskiej

30,00 zł
JĘZYK – UMYSŁ – POZNANIE

W POSZUKIWANIU UNIWERSALIÓW

pod redakcją Marzeny Marczewskiej i Aleksandry Kasprzyk

20,00 zł
  Lucyna Sikorska

JĘZYKOWA GRZECZNOŚĆ I NIEGRZECZNOŚĆ W GWARACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KIELECCZYZNY

 10,00 zł

 

KARCZÓWKA

HISTORIA • LITERATURA • ARCHITEKTURA • PRZYRODA

pod redakcją Jerzego Leszka Olszewskiego

40,00 zł
Jerzy Gągol, Paweł Król, Jan Urban

KARTKI Z DZIEJÓW

„MARMURÓW KIELECKICH”

15,00 zł
  Barbara Szabat

KIELCE I KIELCZANIE W CZASIE REWOLUCJI 1905-1907 ROKU

 20,00 zł
kieleckie-towarzystwo-1987-przod Zenon Guldon, Karol Krzystanek

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

1957-1987

30 LAT KIELECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W SŁUŻBIE REGIONU

 2,00 zł
kieleckie-towarzystwo-1998-przod KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

1957-1998

pod redakcją Adama Massalskiego

 2,00 zł
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

TWÓRCZOŚĆ – LEGENDA – RECEPCJA

pod redakcją Janusza Detki

10,00 zł
Irena Szypułowa

KULTURA MUZYCZNA KIELC

1945-1985

 3,00 zł
KURATORYJNE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE NA KRESACH WSCHODNICH DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

wybór źródeł

opracowała Jolanta Dzieniakowska

10,00 zł
  LOKALNE SPOŁECZNOŚCI A KONSTYTUCJE I UCHWAŁY SEJMOWE

Z DZIEJÓW PARLAMENTARYZMU MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

pod redakcją Jadwigi Muszyńskiej i Jacka Pielasa

10,00 zł
Joanna Senderska

MANIACZKI W SIECI

O JĘZYKU I KOMUNIKACJI WYBRANYCH KOBIECYCH SPOŁECZNOŚCI ONLINE

35,00 zł

 

MARIA KOWNACKA

W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

materiały z sesji

pod redakcją Józefa Zbigniewa Białka i Marka Kątnego

14,00 zł
Ks. Władysław Siarkowski

MATERIAŁY

DO ETNOGRAFII I HISTORII KIELC

PISMA WYBRANE ROZPROSZONE

Do druku przygotowali Krzysztof Bracha i Marzena Marczewska

50,00 zł
michal-zborowski-przod Aleksandra Lubczyńska

MICHAŁ ZBOROWSKI (1898 – 1993)

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

 10,00 zł
MIĘDZY RETORYKĄ MANIFESTÓW A NOWOCZESNOŚCIĄ

LITERATURA – SZTUKA – FILM

pod redakcją Krzysztofa Jaworskiego i Piotra Rosińskiego

 20,00 zł
 

 

MIKOŁAJ REJ

Z NAGŁOWIC

SYLWETKA – TWÓRCZOŚĆ – EPOKA

pod redakcją Marii Garbaczowej

12,00 zł
modernizowanie-pedeutologii-przod MODERNIZOWANIE PEDEUTOLOGII AKADEMICKIEJ

pod redakcją Krystyny Duraj-Nowakowej

5,00 zł

 

MOTYWY RELIGIJNE W TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

pod redakcją Lecha Ludorowskiego

10,00 zł
 

 

Tadeusz Głazek

MURAWY I ZAROŚLA KSEROTERMICZNE WZGÓRZ WAPIENNYCH OKRĘGU CHĘCIŃSKIEGO

1,00 zł
o-tworczosci-e-niziurskiego-przod O TWÓRCZOŚCI EDMUNDA NIZIURSKIEGO

pod redakcją Marka Kątnego i Jana Pacławskiego

 10,00 zł
  O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO

W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Jana Pacławskiego

 20,00 zł
o-tworczosci-w-mysliwskiego-ii-przod O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO II

W 75 ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Jana Pacławskiego

10,00 zł
o-tworczosci-w-mysliwskiego-iii-przod O TWÓRCZOŚCI WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO III

W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Jana Pacławskiego i Andrzeja Dąbrowskiego

 20,00 zł

 

Anita Młynarczyk-Tomczyk

OBCHODY „POLSKIEGO TYSIĄCLECIA”

(1957-1966/67)

W KRĘGU POLITYKI, NAUKI I POPULARYZACJI

88,00 zł
Anna Myślińska

OBRONA LWOWA W MALARSTWIE POLSKIM 1918-1939

20,00 zł
pamietnik-swietokrzyski-przod PAMIĘTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

STUDIA Z DZIEJÓW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

praca zbiorowa pod redakcją Lecha Kaczanowskiego, Adama Massalskiego, ks. Daniela Olszewskiego i Jerzego Szczepańskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 2

pod redakcją Jana Pacławskiego

1,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 4

pod redakcją Jana Pacławskiego

4,70 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 7

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 9

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA I, T. 10

pod redakcją Jana Pacławskiego

 15,00 zł
prs-seriaii2-przod PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SERIA II, T. 2

pod redakcją Iwony Gralak i Jana Pacławskiego

 10,00 zł
  Tomasz Domański

POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ W LATACH 1864-1914

15,00 zł
Jolanta Kępa-Mętrak

PRASA SAMORZĄDOWA W POLSKIM SYSTEMIE MEDIALNYM

 35,00 zł

 

PROBLEMY OCHRONY

PRZESTRZENI DOLIN RZECZNYCH

SILNICY I SUFRAGAŃCA

pod redakcją Elżbiety Kupczyk

14,00 zł

 

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA

MAŁYCH ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH

pod redakcją Andrzeja Szlagowskiego

2,50 zł
raport-o-stanie-ii-przod

 

RAPORT O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM DO ROKU 1990

TOM I i II

komitet redakcyjny pod przewodnictwem Zdzisława Czarnego

 1,00 zł
regionalizm-kielecki-przod Aleksandra Lubczyńska

REGIONALIZM KIELECKI W LATACH 1918-1939

 10,00 zł
schylkowy-okres-przod Andrzej Będziński

SCHYŁKOWY OKRES RĘKODZIELNICZEJ PRODUKCJI PAPIERU MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

2,00 zł
SIENKIEWICZ I FILM

pod redakcją Lecha Ludorowskiego

20,00 zł
 spoleczenstwo-i-kultura-przod SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W XIX i XX WIEKU

pod redakcją Urszuli Oettingen i Jerzego Szczepańskiego

10,oo zł
spoleczenstwo-polskie-przod SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W DOBIE I WOJNY ŚWIATOWEJ I WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU

pod redakcją Ryszarda Kołodziejczyka

 10,00 zł

 

SPOŁECZNOŚCI MAŁOMIASTECZKOWE

W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(XIX-XX W.)

pod redakcją Ryszarda Kołodziejczyka i Mieczysława B. Markowskiego

15,00 zł

 

Kazimierz Bielenin

STAROŻYTNE GÓRNICTWO I HUTNICTWO ŻELAZA

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

57,00 zł
Stefan Czarniecki...-przód STEFAN CZARNIECKI

ŻOŁNIERZ – OBYWATEL – POLITYK

pod redakcją Waldemara Kowalskiego

10,00 zł
  STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W SZKOLNEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ OD XIX DO XXI WIEKU

pod redakcją Hanny Wójcik-Łagan

10,00 zł

 

Antoni Artymiak

STUDIA NAD HISTORIĄ

SZKOLNICTWA ELEMENTARNEGO

W OBWODACH KIELECKIM I OLKUSKIM

WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO (1816-1862)

33,00 zł

 

Mieczysław Piechnik

SYTUACJA I POTRZEBY MIESZKANIOWE W REGIONIE KIELECKIM W LATACH POWOJENNYCH

6,00 zł
szkice-do-portretu-przod SZKICE DO PORTRETU BONIFACEGO MIĄZKA

pod redakcją Jana Pacławskiego

5,00 zł
SZKICE O LITERATURZE XIX I XX WIEKU

T. I

pod redakcją Janusza Detki i Marka Kątnego

 12,00 zł
szkice-o-literaturze-2-przod SZKICE O LITERATURZE XIX I XX WIEKU

T. II

pod redakcją Janusza Detki i Marka Kątnego

 10,00 zł
  Anna Wzorek

ŚWIAT OPOWIADAŃ STANISŁAWA ROGALI

 8,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM I

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

35,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM II

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

 35,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM V

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy, Huberta Mazura, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

39,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VI

pod redakcją Łukasza Guldona, Edyty Majcher-Ociesy, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

40,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VII

pod redakcją Łukasza Guldona, Edyty Majcher-Ociesy, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

40,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VIII

pod redakcją Łukasza Guldona, Edyty Majcher-Ociesy, Wiesławy Rutkowskiej i Huberta Wilka

40,00 zł
Bogusław Wiłkomirski

TOKSYCZNY ŚWIAT

ZARYS HISTORII TRUCIZN

 30,00 zł
tributum-gratitudinis-przod Marta Pieniążek-Samek

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE NA TERENIE KIELC W XVII i XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII SZTUKI

10,00 zł
troska-o-innego-przod TROSKA O INNEGO

SZKICE HUMANISTYCZNE

pod redakcją Joanny Sośnickiej i Justyny Dobrołowicz

 15,00 zł
  USTAWICZNE KSZTAŁCENIE LEKARZY

MATERIAŁY MIĘDZYNARODOWEJ SESJI NAUKOWEJ

pod redakcją Wiesława Tysarowskiego i Andrzeja Szczurowicza

 7,00 zł
w-holdzie-przeszlosci-przod Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski

W HOŁDZIE PRZESZŁOŚCI 1863-1864

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

5,00 zł
  W STRONĘ ŚWIĘTEGO KRZYŻA

50 LAT ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego

10,00 zł
  W STULECIE „KRZYŻAKÓW” HENRYKA SIENKIEWICZA

pod redakcją Lecha Ludorowskiego i Haliny Ludorowskiej

10,00 zł

 

Barbara Szabat

WALKA O SZKOŁĘ POLSKĄ

W OKRESIE REWOLUCJI 1905-1907 R.

W GUBERNI KIELECKIEJ

18,60 zł
WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

pod redakcją Wioletty Kamińskiej

 30,00 zł
WIEŚ POLSKA

WOBEC WYZWAŃ,

PRZEŁOMÓW I ZAGROŻEŃ

(XIX I XX W.)

TOM I

pod redakcją Marka Przeniosło i Stanisława Wiecha

10,00 zł
  WOKÓŁ „SYZYFOWYCH PRAC”

(PROBLEMY EDUKACJI WIEJSKIEJ W POLSCE W XIX i XX WIEKU)

pod redakcją Marty Pawliny-Meduckiej

5,00 zł

 

Czesław Rzepa

WPŁYW DENUDACJI NA CHEMIZM WÓD W ZLEWNI CZARNEJ NIDY

W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

4,00 zł
  Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ NA GLEBY I BORY SOSNOWE W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 1

 5,00 zł
  Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ NA GLEBY I BORY SOSNOWE W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 2 – DOKUMENTACJA

 5,00 zł
wplyw-stalej-przod Janusz Sielski

WPŁYW STAŁEJ STYMULACJI SERCA NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE

11,00 zł
Małgorzata Anna Jóźwiak

WYKORZYSTANIE ORGANIZMÓW WSKAŹNIKOWYCH W BIOINDYKACJI ŚRODOWISK LĄDOWYCH I WODNYCH

NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

25,00 zł
Z DZIEJÓW

MARMURÓW

KIELECKICH

(1876-2016)

pod redakcją Jana Główki i Jerzego Szczepańskiego

40,00 zł
  Z DZIEJÓW POLICJI POLSKIEJ W LATACH 1919-1945

pod redakcją Edyty Majcher-Ociesy

10,00 zł
Z dziejów samorządu...-przód 001 Z DZIEJÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W XIX I XX WIEKU

pod redakcją Małgorzaty Przeniosło

20,00 zł
Z PRZESZŁOŚCI

OPACTWA ŁYSOGÓRSKIEGO

pod redakcją Krzysztofa Brachy, o. Jarosława Różańskiego OMI i Marzeny Marczewskiej

15,00 zł

(wersja cyfrowa)

  Z TRADYCJI I DOROBKU INTELIGENCJI KIELECKIEJ W XIX i XX WIEKU

pod redakcją Marty Meduckiej

10,00 zł
Z ŻYCIA POLITYCZNEGO

SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ W XVI-XX WIEKU

STUDIA

pod redakcją Jerzego Gapysa, Mariusza Nowaka i Jacka Pielasa

30,00 zł
Z życia religijnego...-przód Z ŻYCIA RELIGIJNEGO SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ W XVI-XX WIEKU

STUDIA

pod redakcją Jerzego Gapysa, Mariusza Nowaka i Jacka Pielasa

25,00 zł

 

Jerzy Krzewicki

ZACHOWANIE SIĘ STĘŻEŃ JONÓW

Mg2+ I Ca2+

WE KRWI I W ŻÓŁCI U CHORYCH PO PRZEBYCIU OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

 9,00 zł
zakwaszenie-lub-alkalizacja-przod Anna Rabajczyk

ZAKWASZENIE LUB ALKALIZACJA ŚRODOWISKA A SPECJACJA WYBRANYCH METALI W OSADACH DENNYCH RZEKI BOBRZY

10,00 zł
  Bronisław Zbigniew Machura

ZAWSZE WŚRÓD LUDZI

 5,00 zł
ZBIGNIEW RUBINOWSKI

(1929-1997)

MATERIAŁY POSESYJNE

pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

30,00 zł

 

ZBYTEK I UBÓSTWO

W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU

pod redakcją Lucyny Kostuch i Katarzyny Ryszewskiej

20,00 zł
  ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM, SPOŁECZNYM I DUCHOWYM

pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza i Jana Schejbala

12,00 zł

 

ZYGMUNT WASILEWSKI

POLITYK – KRYTYK – REGIONALISTA

pod redakcją Marty Pawliny-Meduckiej

 5,00 zł
zeromski-na-ekranie-przod

 

ŻEROMSKI NA EKRANIE

pod redakcją Jana Pacławskiego

10,00 zł

 

Marta Pawlina-Meducka

ŻYCIE KULTURALNE KIELC

1918-1939

12,00 zł

 

Adam Jachimczyk

ŻYCIE KULTURALNE KIELC

1945-1975

10,00 zł
II DEKADA LITERATURY KIELECKIEJ

(materiały z sesji)

JÓZEF OZGA-MICHALSKI

JÓZEF MORTON

JAN KOPROWSKI

pod redakcją Jana Pacławskiego

3,50 zł

 

4 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH

HISTORIA I PAMIĘĆ

W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA

pod redakcją Urszuli Oettingen, Wiesławy Rutkowskiej i Jana Główki

40,00 zł
60-lat-tradycji-przod

 

60 LAT TRADYCJI I DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH

W KIELCACH

pod redakcją Jerzego Szczepańskiego

10,00 zł

Publikacje innych wydawców

∇∇∇∇∇

Okładka

Tytuł

Cena

***

AD PERSONAM

PRACE OFIAROWANE

PROFESOROWI ADAMOWI MASSALSKIEMU

W 75. ROCZNICĘ URODZIN

pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

69,00 zł

 

***

Agata Sobota

ANTRAKT

^^^^^^^^^^^^^^^

11,00 zł

 

***

BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

W KRAKOWIE

1922-1952

zebrała i opracowała Barbara Szornel-Dąbrowska

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

11,00 zł

***

Jan Jadach

BYĆ REGIONALISTĄ

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15,00 zł

***

CZTERECHSETLECIE

URODZIN

STEFANA CZARNIECKIEGO

pod redakcją Stanisława Janaczka

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15,00 zł

***

Joanna Sztejnbis-Zdyb

„GAZETA KIELECKA”

W ROLI OBSERWATORA

LOKALNEGO ŻYCIA MUZYCZNEGO

W LATACH 1870-1939

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

35,00 zł

***

Stanisław Wyrzycki

JÓZEF PIŁSUDSKI

NA DAWNEJ KARCIE

POCZTOWEJ I FOTOGRAFII

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

35,00 zł

***

Krzysztof Myśliński

KIELCE,

KTÓRYCH NIE MA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

43,00 zł

***

KIELCE

W PÓŁ DROGI MIĘDZY STOLICAMI

Album

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

35,00 zł

***

Lech Stępkowski

KIELCE WOJEWÓDZKIE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

8,00 zł
miedzy-misja-przod

***

Jolanta Kępa

MIĘDZY MISJĄ A RZEMIOSŁEM

KIELECKIE ŚRODOWISKO DZIENNIKARSKIE W LATACH 1945-1989

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł

***

Joanna Sztejnbis-Zdyb

OD WOJEWÓDZKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

DO FILHARMONII

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

35,00 zł

 

***

Jan Leszek Adamczyk

POMIARY KIELC Z 1872 ROKU

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

40,00 zł

***

PORADNIK

FIRMY TYPU „SPIN-OFF” I „SPIN-OUT” JAKO SPOSÓB KOMERCJALIZACJI DÓBR INTELEKTUALNYCH

pod redakcją Jerzego Kosanowskiego

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

0,00 zł

***

Krzysztof Lorek

PRZEMIJANIE

Tomik wierszy

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15,00 zł

 

***

Stefan Żeromski

PUSZCZA JODŁOWA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

12,00 zł

***

Jerzy Osiecki

RZECZPOSPOLITA KIELECKA

CZYLI

STRZELCY W KIELCACH

MIEJSKA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

38,00 zł

 

***

SPACER PO CHĘCINACH

(SPOTKANIE PIERWSZE)

oprowadza Dariusz Kalina

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

14,00 zł

***

ŚWIĘTOKRZYSKI

SŁOWNIK

BIOGRAFICZNY

TOM 2

pod redakcją Jerzego Szczepańskiego

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

79,00 zł

***

Krzysztof Lorek ¤ Jarosław Machnicki ¤ Jerzy Osiecki

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODRÓŻ SENTYMENTALNA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

79,00 zł

***

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PRZYRODA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

pod redakcją Krzysztofa Lorka i Krzysztofa Ptaka

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

49,00 zł

 

***

Andrzej Jankowski

TAJEMNICE STAREGO WIĘZIENIA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

13,00 zł

 

***

Cezary Jastrzębski

W DUCHU KRAJOZNAWSTWA

TRADYCJE ZWIEDZANIA REGIONU

W WIDŁACH WISŁY I PILICY

DO ROKU 1809

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

25,00 zł

 

***

WIECZNOŚĆ SŁOWA…

ANTOLOGIA

pod redakcją Danieli Kowalskiej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

19,00 zł

 

***

WIERSZE PIERWSZE

kieleckie pojedynki poetyckie

SLAM POETRY

pod redakcją Jerzego Daniela

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

11,00 zł

***

Maciej Zarębski

ZACZĘŁO SIĘ OD PRZYTUŁKU…

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

4,00 zł

***

Bartosz Kozak

ZAGNAŃSKIE KOLEJKI

WĄSKOTOROWE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

50,00 zł

***

Dariusz Kalina

ZAMEK W STOPNICY

WSTĘP DO PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

35,00 zł

***

ZIEMIA BUSKA

pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Piotra Kalety i Krzysztofa Lorka

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

26,00 zł

***

Jakub Janusz Klaus, Franciszek Stanisław Korbel, Włodzimierz Seliga, Jerzy Turek

100-LECIE RUCHU FILATELISTYCZNEGO NA KIELECCZYŹNIE

RYS HISTORYCZNY

DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

27,00 zł

Publikacje Wydawnictwa

„EUDAJMONIA-ZDRÓJ”

Okładka

Tytuł

Cena
czy-kultura-przod

***

Piotr Iwański

CZY KULTURA LUDOWA / WIEJSKA / CHŁOPSKA TO TEMAT WART JESZCZE ROZMOWY?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł
 ks-piotra-chojnackiego-przod

***

 Piotr Iwański

KS. PIOTRA CHOJNACKIEGO KONCEPCJA FILOZOFII

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 30,00 zł
 psychologia-dla-kazdego-przod ***

Leonard Kowalski

PSYCHOLOGIA DLA KAŻDEGO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 15,00 zł
 olesnica-przod  ***

Teresa Romańska-Faściszewska

OLEŚNICA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 40,00 zł
 prolegomena-do-encyklik-przod ***

PROLEGOMENA

DO ENCYKLIK JANA PAWŁA II

pod redakcją Piotra Iwańskiego

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 20,00 zł

Publikacje MUZEUM HISTORII KIELC

Okładka

Tytuł

Cena
***

ALBUM LEGIONÓW

opracował Marcin Kolasa

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 8

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

7,00 zł
***

Krzysztof Myśliński

DOM WÓJTA W KIELCACH

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

7,00 zł
***

Krzysztof Myśliński

DWOREK I BROWAR NA KRAKOWSKIEJ ROGATCE

ZWANY DWORKIEM KARSCHA

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 4

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

7,00 zł
***

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(POCZĄTKI FUNDACJI, INSYGNIA, FUNDATOR)

TOM I

pod redakcją Jerzego Michty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł

 

***

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(KARCZÓWKA W LITERATURZE, WSPOMNIENIACH, PRACACH NAUKOWYCH, PUBLICYSTYCE)

TOM V

pod redakcją Jerzego Michty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł
***

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(BIBLIOTEKA BERNARDYNÓW NA KARCZÓWCE OD 1632 ROKU DO KASATY KLASZTORU W 1864 ROKU)

TOM VI

pod redakcją Jerzego Michty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

35,00 zł
***

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA FILIPA CAROSIEGO)

TOM VIII CZ. 1

pod redakcją Jerzego Michty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł
***

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(J. F. CAROSI, PODRÓŻE PO POLSKICH PROWINCJACH, OBSERWACJE MINERALOGICZNE I INNE DODATKOWE OPISY TYCH ZIEM) TOM I (WERSJA POLSKA I NIEMIECKA)

TOM VIII CZ. 2

pod redakcją Jerzego Michty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł
***

DZIEJE KARCZÓWKI W KIELCACH

W LATACH 1624-2024

(J. F. CAROSI, PODRÓŻE PO POLSKICH PROWINCJACH, OBSERWACJE MINERALOGICZNE I INNE DODATKOWE OPISY TYCH ZIEM) TOM II (WERSJA POLSKA I NIEMIECKA)

TOM VIII CZ. 3

pod redakcją Jerzego Michty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł

 

***

Andrzej Rembalski

EDMUND MASSALSKI

BIOGRAFIE KIELECKIE IV

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10,00 zł

 

***

Marta Pawlina-Meducka

„GAZETA KIELECKA”

(1870-1939)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15,00 zł
***

Krzysztof Myśliński

GMACH LEONARDA

ZAMIERZONY KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

7,00 zł

 

***

Jan Główka

HUTNICTWO I PRZEMYSŁ METALOWY

W ZAGŁĘBIU STAROPOLSKIM

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

1918-1939

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20,00 zł

 

***
Andrzej RembalskiZbigniew WójcikJAN PAZDUR (1909-2001)NAUCZYCIEL I UCZONY^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
15,00 zł

 

***

KIELCE PRZEZ STULECIA

pod redakcją Jana Leszka Adamczyka, Jana Główki, Stanisława Meduckiego, Marty Samek, Jerzego Szczepańskiego i Stanisława Żaka

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

100,00 zł
***

Marta Pawlina-Meducka

KIELECKIE RESURSY (1867-1914)

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KIELC

SERIA NOWA

ZESZYT 7

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

5,00 zł
***

KORESPONDENCJA RODZINY ARTWIŃSKICH

(1889-1983)

KIELCE-KRAKÓW-LWÓW

opracował Paweł Wolańczyk

SERIA ŚWIĘTOKRZYSKA

DZIENNIKI – WSPOMNIENIA – PAMIĘTNIKI – LISTY

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

35,00 zł